"naar boven" English translation

NL

"naar boven" in English

EN
EN

NL naar boven
volume_up
{adjective}

naar boven (also: opwaarts, opgewekt, klaar, bereid)
volume_up
up {adj.}
Dit is de weg naar boven van kamp drie naar vier, in en omhoog door de wolken.
This is on the way up from Camp Three to Camp Four, moving in, up through the clouds.
. ~~~ Hij nam me mee naar boven en we praatten over fractals.
But he was really cool about it, and he took me up there, and we talked about fractals.
De kern komt naar boven in de vorm van deze cilindrische buizen van kalksteen.
The core comes up as these cylindrical tubes of limestone.

Similar translations for "naar boven" in English

naar adjective
naar adverb
English
naar preposition
boven adjective
English
boven adverb
boven preposition
English
boven- adjective
English

Context sentences for "naar boven" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDaarenboven komen er onmiddellijk vragen naar boven. ~~~ Hoeveel clustervorming is er?
In addition, some questions are immediately raised: How much clustering is there?
DutchDe uitrusting ging deels mee naar boven op de boomtoppen, om het te redden.
And some of equipment went with them, on the top of the canopy, to save it.
DutchDat is de vreemde kant die naar boven komt, en een hoop bedrijven begrijpen dat niet.
That's the weird side coming out again, and a lot of companies don't understand that.
DutchTot besluit: er kan veel gevoelige informatie naar boven komen als gevolg van deze aanpak.
Finally, a lot of sensitive information may emerge as a result of this process.
DutchDe huidige nationale bedragen kennen extremen, zowel naar boven als naar beneden.
The present national figures include extremes of high and low.
DutchHet is nog geen twee jaar en iedere keer komt hetzelfde naar boven.
It's always bad, and now it's just the same thing over and over again.
DutchDit voorstel volgt echter de weg van boven naar onder en die wil ik niet steunen.
This proposal is unfortunately an expression of the 'top-down ' mentality, and I shall not support it.
DutchHij kijkt uit zijn raam, roept me naar boven, zegt: "Hey, Anthony."
He looks out his window; he calls me upstairs; he said, "Hey Anthony."
Dutchom as uit te scheppen en de klep te verzetten, en vervolgens naar boven, waar hij zijn bed in rolde.
to shake out the ashes and damp the draft before he came upstairs to fall into bed --
DutchEigenlijk kan men alleen nog asiel krijgen door met een parachute boven Europa naar beneden te springen.
The only way to get asylum here will be to jump out over Europe with a parachute.
DutchFranco, Fritz, breng het lichaam naar boven..... en leg het buiten zicht.
Franco, Fritz, take the body upstairs..... and out of sight.
DutchDit cijfer hardop zeggen betekent dat het substantieel naar boven moet worden bijgesteld.
We must reconcile a sufficiently high level of ambition with the need not to raise too many hopes.
DutchWanneer Kleiber dit doet -- zag je de ogen, van beneden naar boven gaan?
When Kleiber does -- did you see the eyes, going from here?
DutchMaar toen ik de ruimte inging, heb ik verschillende dingen mee naar boven genomen.
An Alvin Ailey poster of Judith Jamison performing the dance "Cry," dedicated to all black women everywhere.
DutchEen soldaat geeft hem de opdracht om naar boven te gaan en hij doet het.
A soldier gives it a command to go upstairs, and it does.
DutchWanneer ik "school" zeg komen er zoveel herinneringen naar boven.
The moment I say "school," so many memories come back to me.
DutchEn van boven naar beneden geeft ze aan hoe glibberig ze zijn.
So we're zooming in here just to show you a little bit of it.
DutchIk wil dat je naar boven gaat, langs de brand, en ik wil dat je voor deze mevrouw een paar schoenen haalt."
I need you to go upstairs, past the fire, and I need you to get this woman a pair of shoes."
DutchEr wordt wel eens gezegd dat concurrentie het beste in producten naar boven brengt, en het slechtste in mensen.
There is a saying that competition brings out the best in products and the worst in people.
DutchDe corruptie brengt het hele systeem van boven naar beneden tot ontbinding en belemmert veel hervormingen.
In fact, corruption rots the whole system from top to bottom, and it stifles many of the reforms.