"naar je" English translation

NL

"naar je" in English

NL naar je
volume_up
{pronoun}

naar je (also: aan je, aan jou, naar jou, naar u)
volume_up
to you {pron.}
Als iemand naar je kijkt, denk je dat mensen naar je staren of over je praten.
Every time somebody looks at you, you think people are staring at you.
(Gelach) Als je gelukkig bent, trek je andere gelukkige mensen naar je toe.
(Laughter) If you are happy, you are going to attract other happy people to you.
. ~~~ En dat is nog voordat ik naar je post kijk of naar je telefoon.
I know who you are, and that's even before I look at your mail or your phone.
naar je (also: men, je, jou, aan je)
volume_up
you {pron.}
Als iemand naar je kijkt, denk je dat mensen naar je staren of over je praten.
Every time somebody looks at you, you think people are staring at you.
(Gelach) Als je gelukkig bent, trek je andere gelukkige mensen naar je toe.
(Laughter) If you are happy, you are going to attract other happy people to you.
. ~~~ En dat is nog voordat ik naar je post kijk of naar je telefoon.
I know who you are, and that's even before I look at your mail or your phone.
naar je (also: aan je, aan jou, naar jou)
volume_up
thee {pron.} [obs.]
naar je (also: aan je, aan jou, naar jou)
volume_up
to thee {pron.} [obs.]

Similar translations for "naar je" in English

naar adjective
naar adverb
English
naar preposition
je pronoun

Context sentences for "naar je" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchBij IDEO geeft de omgeving soms een gevoel alsof je weer naar de peuterschool gaat.
At IDEO there’s a kind of a back-to-preschool feel sometimes about the environment.
DutchAls je naar de statistieken kijkt, dan blijkt daaruit dat de lidstaten het eens zijn.
Looking at the statistics, it emerges that the Member States are in agreement.
DutchHet is een hulpmiddel waarmee je in feite naar je eigen ingewanden kan luisteren.
And it is a tool that actually enables one to listen to their own innards.
DutchDat kun je naar mijn idee geen bescherming van dieren tijdens het vervoer noemen.
In my view, that cannot be called protection of animals during transport.
DutchEen remparachute is een kleinere parachute die helpt om je hoofd naar beneden te houden.
A drogue chute is just a smaller chute which helps to keep your face down.
DutchJe ging naar de duurste school en universiteit in India en je wil vijf jaar putten graven?'
I said, "I want to live and dig wells for five years." ~~~ "Dig wells for five years?
DutchEen candiru, een gemene parasiet, zal door je urine naar je blaas zwemmen.
A candiru, a vicious parasite, will swim up the urine into your pau.
DutchAls je naar deze bieradvertentie kijkt, zie je allerlei mensen in provocatieve posities.
This was done by Saatchi and Saatchi, and they actually got away with this ad in Australia.
DutchAls je kijkt naar de topverhalen van AP dit jaar. ~~~ Doet dit er toe over een decennium?
To take the top stories from the A.P. this last year, is this going to matter in a decade?
DutchJe leest deze slide zo: kijk naar je leeftijd op de horizontale as.
The way to read this slide is to look at your age on the horizontal axis.
DutchAls je kijkt naar de eerste 200, is de verscheidenheid aan banen groot.
Looking at the first 200 vacancies, the range of jobs is extensive.
DutchAls laatste punt zou ik willen zeggen: Europees Parlement kijk naar je eigen personeelsbeleid.
One last point: the European Parliament needs to have a look at its own staffing policy.
DutchJe kan het opblazen en laten leeglopen naar gelang je emoties.
So they can actually inflate it and deflate it according to their emotions.
DutchVoorzitter, als je zo naar de heer Metten luistert, krijg je toch een beetje een nare smaak in je mond.
Mr President, listening to Mr Peijs leaves a bit of a bad taste in the mouth.
DutchKom gewoon naar buiten, verhef je stem en zeg: "We willen het einde van het regime zien."
Just step out of your house, raise your voice and say, "We would like to see the end of the regime."
DutchOm te beginnen kun je naar jezelf kijken, naar de Europese Unie en Europa.
We can begin by looking at ourselves – the EU and Europe.
DutchVolgens mij is het vrij duidelijk als je kijkt naar wat er nodig is.
I think this is pretty obvious in terms of some of the needs.
Dutch(Gelach) Het heeft ook de manier waarop je toekomstige werkgever naar je sollicitatie kijkt veranderd.
(Laughter) And it has changed the way your future employer will look at your application.
DutchHet valt niet mee om naar je baas te gaan en te zeggen: "Ik heb een uitstekend idee voor onze organsiatie.
It's hard to go to your boss and say, "I have an excellent idea for our organization.
DutchDie sturen ze naar je email of als sms naar je telefoon.
And they send it either to your email or as text messages to your phone.