"nageslacht" English translation

NL

"nageslacht" in English

NL nageslacht
volume_up
{het}

nageslacht (also: jong, kind, loot, spruit)
Ze hebben een nageslacht van mutanten.
They have sort of mutant offspring.
Overweeg eerst de realiteit dat mensen vandaag de dag, in sommige culturen, keuzes maken over hun nageslacht.
Consider, first, the reality that people today, in some cultures, are making choices about their offspring.
Je kunt de cellen in je lichaam veranderen, maar wat als je de cellen in je nageslacht kon wijzigen?
You can change the cells in your body, but what if you could change the cells in your offspring?
nageslacht (also: emissie, oplage, uitgifte, uitslag)
volume_up
issue {noun}
nageslacht
Het is ook belangrijk voor het nageslacht om onderzoek te doen naar uitstervende talen.
It is also important for posterity to carry out research into languages which are dying out.
nageslacht
De hengst Vivaldi, een puike Shetlandpony, en zijn nageslacht zijn geweigerd voor opname in het hoofdgedeelte van het Zweedse stamboek voor Shetlandpony's.
A first-class Danish Shetland pony stallion named Vivaldi and his progeny were denied entry into the main section of the Swedish Shetland pony stud book.
Evolutie beschermde ons tijdens onze vruchtbare jaren, en vervolgens, na de leeftijd van 35 of 40 of 45, vindt ze dat het er niet meer op aan komt, omdat we ons nageslacht hebben gekregen.
See, evolution protected us during our childbearing years and then, after age 35 or 40 or 45, it said "It doesn't matter anymore, because they've had their progeny."

Context sentences for "nageslacht" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDoe weer mee met Kyoto en verpand de erfenis van ons nageslacht niet.
Please come back on board Kyoto, and be sure you do not mortgage all our children's heritage.
DutchIk denk dat het betreurenswaardig is voor onze kinderen, voor ons nageslacht, als we dat niet aandurven.
I think that it is regrettable for our children, as well as future generations, if we do not dare go ahead.
DutchIk wil hier de uitleg van Fernand Herman integraal citeren opdat ook het nageslacht die niet vergeet.
Allow me to quote in full the explanation of Fernand Herman, because it should not be forgotten by those who follow in our wake.
DutchDeze maatregelen zijn noodzakelijk om ze voor het nageslacht te bewaren, en in het Parlement zouden we hetzelfde moeten doen.
For history to preserve them, these measures must be taken and we here at Parliament should do likewise.
DutchWe zijn het ons nageslacht verschuldigd.
We owe it to our children and grandchildren.
DutchWe zouden moeten proberen het goede voorbeeld te geven, omdat voor ons nageslacht het milieu een heel belangrijk criterium is.
We should try to set an example because the environment is a really important criterion for future generations.
DutchToch zullen we een duurzaamheidsstrategie moeten volgen, willen we op de langere termijn onze welvaart en ons welzijn ook voor het nageslacht behouden.
Despite this, we will need to adopt a sustainability strategy if we want to maintain our level of prosperity and welfare for future generations in the longer term.
DutchDaartoe hebben de regeringsleiders zich in Göteborg en bij diverse latere gelegenheden verplicht, en dat zijn ze verplicht aan de burgers van de EU en aan ons nageslacht.
The heads of government made a commitment to do so in Gothenburg and on various occasions subsequently, and this is something they owe both to the citizens of the EU and to our descendants.