"neerzetten" English translation

NL

"neerzetten" in English

NL neerzetten
volume_up
{verb}

neerzetten (also: dekken, ondergaan, harden, zetten)
Het zou mij een groot en lief ding waard zijn als we in die komende begroting 2001 als het ware de goede bedoelingen hier kunnen neerzetten op een nieuwe weg naar 2001.
It would mean a great deal to me if in the course of the forthcoming budget, we could, as it were, set our good intentions on a new course for 2001.
neerzetten (also: verdragen, doorstaan, uitstaan, opstaan)
neerzetten

Context sentences for "neerzetten" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDit algoritme vertelt de robot welk deel ze moeten oppikken, wanneer, en waar ze het moeten neerzetten.
So his algorithm tells the robot what part to pick up, when and where to place it.
DutchAlles wat de kiezers mochten doen, was de stoelen op het dek van de Titanic wat anders neerzetten.
All the electorate has been allowed to do is shuffle the deck chairs on the deck of the Titanic.
DutchHier, ik zal het hier neerzetten en later vanavond kunt u ...
Here, I'm going to put it out there, later on tonight, and I want you to pick it up and handle it.
DutchAls zij willen dat we een prikklok neerzetten, kunnen wij alleen maar zeggen dat we daar niet aan meedoen!
If your intention is to make us clock in and out, then the answer is an emphatic " No thank you '.
DutchBent u bezorgd dat wij met de structuurfondsen ergens kerncentrales gaan neerzetten?
You are concerned about whether the Structural Funds will be used to finance the installation of nuclear plants anywhere.
DutchWe kunnen niet de bobbies van de Londonse straten neerzetten in Banja Luka en omgeving, of in Sarajevo en omgeving.
We cannot plonk London bobbies down in Banja Luka and environs, or in Sarajevo and environs.
DutchVerslaggever: Dus moet je voeten zijwaarts neerzetten.
Interviewer: So you've got to put your feet out sideways.
DutchJe hebt je zusje de melk en de koekjes laten neerzetten.
And you made your sister put out the milk and cookies.
DutchDat punt wil ik hier eerst maar eens neerzetten.
That is the first point I wished to make.
DutchHet is met drie man één karakter neerzetten.
It's three heads making one character.
DutchIk zou wat meer politieke opmerkingen bij dit voorstel willen neerzetten, ook bij dit verslag van de kant van de heer Nordmann.
I should like to make some comments which are rather more political, on this proposal and on Mr Nordmann's report.
DutchHoe zit het met het probleem van het oppakken van een schaakstuk, het handig manipuleren en het weer neerzetten op het bord?
What about the problem of picking up a chess piece, dexterously manipulating it and putting it back down on the board?
DutchEn hoewel de grondbezitters water neerzetten om te drinken, is dat niet voldoende, want zij hebben geen eten en geen drinken.
Even if householders put water out for them to drink, that is not enough because they lack not only drink but also food.
DutchIk ben bijzonder trots op het resultaat dat onze fractie onder leiding van Malcolm Harbour in de IMCO-commissie heeft kunnen neerzetten.
I am very proud of the result which our group, under the direction of Mr Harbour in that Committee, managed to achieve.
DutchLaat me de koffers even neerzetten.
DutchDit is echter pas het begin en ik weet zeker, en ik hoop, dat de commissaris deze structuur zal neerzetten zodat wij daarmee aan de slag kunnen.
However, this is only the start and I am sure – and hope – that the Commissioner will leave that structure in place for us to follow through.
DutchDe eerste is hoe je de grondstoffen uit de bodem haalt -- de economische processen, de grondstoffen uit de bodem halen en activa op de bodem neerzetten.
The first is how to take the resources out of the ground -- the economic processes, taking the resources out of the ground and putting assets on top of the ground.
DutchWij ervaren nog te veel dat de Raad vaak zijn eigen lijn volgt en dat is niet meer de manier waarop wij moderne buitenlandse brede politiek kunnen neerzetten.
We very much regret the fact that heading 4, the role of our Parliament and the tasks which we actually have to fulfil in the process are still being sidelined to such a degree.