"niemand" English translation

NL

"niemand" in English

NL niemand
volume_up
{pronoun}

niemand (also: geen, geen enkele, geen enkel)
volume_up
no one {pron.}
De organisatie wordt echter door niemand gecontroleerd en ze is voor niemand verantwoordelijk.
But the organisation is supervised by no one and responsible to no one.
Wat ze ons ook aandoen, we zullen niemand aanvallen en niemand doden.
Whatever they do to us...... we will attack no one...... kill no one.
Niemand - - en als ik zeg niemand bedoel ik ook niemand - - heeft geëist dat de Britse korting blijft zoals ze is, niemand.
No one, and I mean no one, demanded that the British rebate be kept as it is – no one.
niemand (also: geen, geen enkele, geen enkel)
volume_up
nobody {pron.}
Niemand zal worden verplicht afval van derde landen op te nemen, niemand.
Nobody is going to be obliged to receive waste from third countries, nobody.
Als er geen vissen zijn, zijn er geen bestanden en zal niemand kunnen vissen.
If there are no fish, there are no stocks and nobody will be able to fish.
Op dit moment betwist niemand de noodzaak van passende maatregelen en bepalingen.
At this time nobody contests the need for appropriate measures and regulations.
niemand (also: geen, geen enkele, geen enkel, niet een)
volume_up
none {pron.}
Dit wil zeggen dat niemand van deze partijen een coalitie zal vormen met extreem-rechts.
This means that none of these parties will form a coalition with the extreme right.
Het protectoraat is echter aan niemand anders dan Loekasjenko gegund.
But the protectorate is given to none other than Lukashenko.
Niemand weet hoe en in welke richting die technologie zich zal ontwikkelen.
None of us know how and in what ways that technology is going to develop.
niemand (also: geen, noch, geen enkele, geen enkel)
volume_up
neither {pron.}
Niemand van ons zal aanvaarden dat de milieuwetgeving niet nageleefd wordt.
Neither of us accept non-compliance with environmental legislation.
Uit deze cijfers blijkt dat het conflict militair door niemand gewonnen kan worden.
These figures show that neither side can achieve a military victory in this conflict.
Niemand krijgt precies wat hij wil - het Parlement niet, de Raad niet en de Commissie niet.
Nobody gets everything they want - neither Parliament, the Council nor the Commission.

Context sentences for "niemand" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk heb helemaal niemand van Luxemburg aangevallen of verkeerd bejegend, denk ik.
I certainly did not attack or ill use anyone in Luxembourg, or at least I hope not.
DutchDaar ga je niemand zover mee krijgen dat hij iets doet wat hij niet wil doen.
It's never going to convince anybody to do something that they don't want to do.
DutchAls hij gaat werken, stopt hij bij niemand voor een praatje. ~~~ Hij belt niet.
When he goes to work, he doesn't stop by to talk to anybody, he doesn't call.
DutchNiemand zal langer de kwesties kunnen ontkennen waar zo lang over is gezwegen.
It should no longer be possible to ignore issues which have long been kept hidden.
DutchDat dient als kader voor het besluit, maar het sluit niemand van de markt uit.
This forms a framework for decisions, but does not exclude anyone from the market.
DutchVan deze richtlijn kun je dat bepaald niet zeggen: niemand die erop zat te wachten.
The same cannot be said for this directive which we had absolutely no need of.
DutchIk heb vanmorgen nog niemand gehoord over het punt waar het allemaal om draait.
I must say that I have not heard any comments this morning on the fundamental issue.
DutchIk heb gevraagd of het Parlement bezwaar had en ik zag dat niemand bezwaar had.
I saw that the entire Chamber was in agreement and there was not a single objection.
Dutch- Mijnheer de Voorzitter, mijns inziens kan niemand ontkennen dat wij schaak staan.
Mr President, I think it is impossible not to see that we are faced with a setback.
DutchDe zaak is zo goed geregeld en ik geef verder niemand meer het woord over deze zaak.
The matter is therefore closed, and I will not allow anyone else to speak on this.
DutchEen producent kan afzien van het gebruik van additieven, dat belet hem niemand.
It is quite in order for a producer to dispense with any sort of additive he chooses.
DutchDe beslissing is aan hen en aan niemand anders, en we zullen hun keuze respecteren.
It is their decision, their decision alone and we will respect that decision.
DutchIk ben bang dat Europa een soort fort wordt waar niemand meer wordt toegelaten.
I am concerned that Europe is about to become a fortress which does not welcome people.
DutchIk wil niemand ontmoedigen of teleurstellen, maar dat zal zeker nog enkele jaren duren.
I do n't want to discourage or disappoint anyone, but it will take several years.
DutchAls wij wachten tot de markt volledig is ingestort, helpen maatregelen niemand meer.
If we wait until the market has totally collapsed, that will not do anyone any good.
DutchDe rol van de overheid moet er vooral op gericht zijn niemand in de weg te staan.
The state’ s primary task should be to avoid interfering in such matters.
DutchNa rijp beraad ben ik tot de slotsom gekomen dat ik me met niemand kon vereenzelvigen.
After a great deal of thought, I found myself unable to identify with any of them.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wens eerst te benadrukken dat ik niemand poog te beschermen.
Mr President, first of all I want to say that I am not trying to protect anybody.
DutchVan het nut van generieke geneesmiddelen behoeft niemand meer te worden overtuigd.
Of course, the usefulness of generic drugs has already been demonstrated.
DutchEr is bijna niemand te vinden die meent dat het bestaande drugsbeleid een succes is.
It is hard to find anyone who believes that the existing drugs policies are a success.