"niets" English translation

NL

"niets" in English

NL niets
volume_up
{adverb}

niets (also: niks, niemendal, nihil)
Dit is dus een expositie paviljoen waar helemaal niets te zien is en niets te doen is.
So, this is an exhibition pavilion where there is absolutely nothing to see and nothing to do.
Desondanks hebben de Raad en de Commissie niets, maar dan ook niets gedaan.
But the Council and Commission have done nothing, absolutely nothing.
Als we naar die argumenten zou luisteren, zou er in dit Parlement bijna niets tot stand komen.
If we listen to those arguments, we would do almost nothing in this Parliament.
niets (also: niet zo bijzonder)
volume_up
none {adv.}
Er was niets -- geen reisleider, geen ngo's, niets -- geen ooggetuigen.
There was none in place -- no tourist agent, no NGOs, nothing -- no eyewitnesses.
Niets, maar dan ook niets daarvan werd tot op heden gerealiseerd.
None, I repeat none, of which has been realised to date.
Geen referenties, niets van de gebruikelijke achtergrondchecks.
. ~~~ None of the usual background stuff, no.
niets (also: niks, geen zier, niemendal)

Context sentences for "niets" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchAls er op dit vlak geen gemeenschappelijke regels zijn, kunnen we niets bereiken.
If we wish to achieve something by what we are doing, we must have common rules.
DutchEn wanneer wij deze rechten niet krijgen, zal er niets aan dit dilemma veranderen.
If these rights are not granted to us, then this dilemma will remain unresolved.
DutchOok een kwijtschelding van de schulden van al deze landen lost in feite niets op.
It is also too easy to take a shortcut by cancelling all these countries ' debts.
DutchDus, koolstofdioxide -- dat spul waar we vanaf willen -- geen suiker, niets meer.
So, carbon dioxide -- the stuff we want to get rid of -- not sugar, not anything.
DutchWij mogen dan ook niet zeggen dat de hervorming van de landbouw niets mag kosten.
And we also have to stop arguing that agricultural reform must not cost anything!
DutchIn Bethlehem is nog niets geregeld, ook al wordt er op dit moment onderhandeld.
The situation in Bethlehem is still unresolved, although discussions are underway.
DutchJe mag niet delen tot je ons aantoont dat je niets deelt dat wij niet goedkeuren.
You can't share until you show us that you're not sharing something we don't like.
DutchWe hebben in onze ontwikkeling nog niets gezien dat erop duidt dat dat niet kan.
We haven't seen anything yet in our development work that says that isn't possible.
DutchTerzelfdertijd wil ik benadrukken dat we aan onheilsprofetieën ook niets hebben.
At the same time, it should be stressed that we do not need prophets of doom.
DutchIn bepaalde gevallen wijzigt het Europees Parlement via het verslag-Sturdy niets.
In some cases the European Parliament, through the Sturdy report, made no changes.
DutchDat wil zeggen: we geven de Raad een schitterend argument om niets meer te doen.
This means we are giving the Council an excellent argument not to do anything more.
DutchAls de Raad niets doet dan is dat omdat hij de beschuldigingen correct acht.
If it decides to take no action, that will mean that it accepts the accusations.
DutchHier staan we nu, meer dan twee jaar later, en we zijn niets verder gekomen.
Here we are today, more than two years later, and this is as far as we have got.
DutchDe strategie voor duurzame ontwikkeling heeft voor ons niets aan waarde ingeboet.
We continue to regard the strategy of sustainable development as fully valid.
DutchNiets wijst er echter op dat een dergelijk beleid daadwerkelijk wordt nagestreefd.
There is no indication whatsoever that such a policy is in fact being pursued.
DutchU heeft nu zelf een geval aangehaald waarin die rechtsvoorschriften niets uithalen.
You have yourself quoted a case where these legal provisions are not effective.
DutchAls we nu niets ondernemen keren we de toekomst van deze planeet de rug toe.
If we do not take action now, we turn our back on the very future of the planet.
DutchHet is een hypocriete daad richting de kiezer, die er absoluut niets van begrijpt.
It is a hypocritical act in the face of electors who are completely baffled by it.
DutchOok na twee procesdagen wijst niets erop dat Leyla Zana zal worden vrijgelaten.
Even after two days of proceedings, there is no prospect of Mrs Zana being released.
DutchNiets wijst momenteel in de richting van een politieke regeling van het conflict.
For the moment there are no signs of a political settlement to the conflict.