"ogen" English translation

NL

"ogen" in English

EN
EN

NL ogen
volume_up
{plural}

ogen
Net zoals wij allemaal ogen hebben, maar sommigen hebben blauwe en anderen hebben bruine ogen.
Just like we all have eyes, but some of us have blue eyes and some of us have brown eyes.
Ik keek naar zijn ogen en ik zag zijn ogen naar de flessenhals gaan.
I'd looked at his eyes, and I saw his eyes looked at this bottle top.
(Applaus) Twinkelende ogen, twinkelende ogen.
. ~~~ (Applause) Shining eyes, shining eyes.

Context sentences for "ogen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIn het algemeen moeten we enkele overwegingen, enkele kwesties onder ogen zien.
In general, I feel that we must take note of certain considerations and questions.
DutchIn mijn ogen heeft hij, zeer ten onrechte, een leidende rol gekregen in de Balkan.
In my view, he has been given a leading role in the Balkans for no good reason.
DutchVolgens mij wel en de gegevens die ieder onder ogen heeft bevestigen dat ook.
I definitely believe that it is, and this is confirmed by data available to all.
DutchDat geeft in mijn ogen goed weer wat de haken en ogen aan de nieuwe grondwet zijn.
In my opinion, it gives a good account of the problems with the new constitution.
DutchDe ogen van de wereld zijn gericht op Oekraïne; de Europese Unie moet nu handelen.
The world has focused its attention on Ukraine; the European Union must now do so.
DutchDit alles voor ogen houdende geven wij steun aan het voorstel van de Commissie.
This is why, on this matter, we agree with the Commission's current proposal.
DutchMaar men zal ze toch eens onder ogen moeten zien als men de situatie wil verbeteren.
However, we must take stock of them one day if we wish to rectify the situation.
DutchIk ben zelf in Nicaragua geweest en heb de toestand daar met eigen ogen gezien.
I myself have been to Nicaragua and have seen the situation there for myself.
DutchWij moeten onder ogen zien dat dit een grote belasting voor Libanon betekent.
We have to be clear in our own minds about how great a burden they are on Lebanon.
DutchDesondanks ziet onze cultuur grotendeels nog niet onder ogen wat dit betekent.
And yet, for the most part, our culture has not come to terms with what this means.
DutchWij moeten goed voor ogen houden dat doping niet alleen beroepssporters aangaat.
We must not forget that doping does not only concern professional athletes.
DutchWij moeten steeds voor ogen houden dat het de lidstaten zijn die de steun uitbetalen.
We should always remember that it is the Member States who distribute the money.
DutchIn adoptiekwesties moeten wij altijd het belang van het kind voor ogen houden.
We must always keep sight of the interests of the child in cases of adoption.
DutchMet dat doel voor ogen heb ik nauw samengewerkt met de Commissie en de Raad.
It is to this end that I have worked closely with the Commission and the Council.
DutchIn onze ogen is die rol essentieel: stimuleren van innovatie en onderzoek.
In our opinion, it has an essential role in stimulating innovation and research.
DutchZonder met zijn ogen te knipperen zei hij: "Nou, ze zouden ongeveer hetzelfde zijn.
And without skipping a beat at all, he said, "Well, they'd be about the same.
DutchIn mijn ogen stak er geen enkel politiek motief achter de moord op Robert McCartney.
In my view the death of Robert McCartney was not in any way politically motivated.
DutchEn het is in mijn ogen gebaseerd op een gebrek aan kennis op het betreffende gebied.
Such an approach is born, in my view, of insufficient knowledge of the sector.
DutchWe moeten dit feit allemaal onder ogen zien en het proces zoveel mogelijk stimuleren.
We must all face up to this fact and facilitate this process as much as possible.
DutchEr zijn nog een aantal punten naar voren gebracht die in onze ogen ook cruciaal zijn.
There are other points that have been raised which we think are vital as well.