"oligarchie" English translation

NL

"oligarchie" in English

NL oligarchie
volume_up
{de}

oligarchie
Binnen dit programma bestaat er een oligarchie die zichzelf permanent in stand houdt.
Within the programme there is a self-perpetuating oligarchy.
Wij veroordelen de regering van Guatemala, de oligarchie en de buitenlandse interventie.
We condemn the government of Guatemala, the oligarchy and foreign intervention.
Anders gezegd, komt uw model overeen met de democratie van Athene of met de oligarchie van Venetië?
In other words, are you taking the democracy of Athens or the oligarchy of Venice as your model?

Context sentences for "oligarchie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchVan de dictatuur van de communistische nomenclatuur is het land overgegaan op een dictatuur van de maffia en de oligarchie.
Instead of the dictatorship of the Communist nomenklatura, the country is now in the grip of by mafias and oligarchies.
DutchDe Tsjetsjeense kwestie wordt gebruikt door de Russische oligarchie om haar machtspositie te versterken en om nu juist te voorkomen dat die democratie in hun land wortel schiet.
The Chechen problem is being used by the oligarchs in Russia to bolster their power bases and specifically to prevent democracy from becoming a reality in Russia.