"olympische" English translation

NL

"olympische" in English

EN

NL olympische
volume_up
{adjective}

olympische (also: olympisch)
De Olympische Spelen die in 2012 naar Londen komen, zijn zo'n kans voor mijn regio.
The Olympic Games coming to London in 2012 is such an opportunity for my region.
Dit lijkt me eerder op de weg van bijvoorbeeld nationale olympische comités te liggen.
I take the view that this would sooner be a role for national Olympic committees.
-- Wij staan voor een Olympische uitdaging, dames en heren: 972 amendementen.
   – We have an Olympic challenge, ladies and gentlemen: 972 amendments.

Context sentences for "olympische" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk wil in mijn hart voor altijd het sleutelwoord van de Olympische Spelen dragen -- passie.
I want to carry in my heart forever the key word of the Olympics -- passion.
Dutch(Gelach) Op de Olympische Spelen van martelaarschap, zou mijn oma met opzet verliezen.
(Laughter) If they had had an Olympics in martyrdom, my grandmother would have lost on purpose.
DutchIk ben met name bezorgd over de aanloop naar de Olympische Spelen van 2012.
I am particularly worried about the run-up to the 2012 Olympics.
DutchTwee of drie Olympische Spelen later zullen ze niet te kloppen zijn.
And two or three Olympics after that, they are going to be unbeatable.
DutchIk hoop dat de Olympische Spelen van 2012 een groot Europees succes zullen worden.
I hope that the 2012 Games will be a great European success.
DutchDe Olympische Spelen in Beijing waren een oefening in Chinese soft power.
The Beijing Olympics were an exercise in Chinese soft power.
DutchDat kan voor u met het oog op de Olympische Spelen in Londen interessant zijn.
It may interest you with regard to the London Olympics.
DutchBovendien vragen wij de volgende Olympische Spelen betrokken te zijn bij het redden van levens.
And we also ask the next Olympics to be involved in saving lives.
DutchDe straten van Turijn hingen vol met rode posters die het motto van de Olympische Spelen aankondigden.
The streets of Turin were covered with red posters announcing the slogan of the Olympics.
DutchTegen de volgende Olympische Spelen mag je zeker zijn dat Oscar of een opvolger de tijd zal halen.
Next Olympics, you can bet that Oscar, or one of Oscar's successors, is going to make the time.
DutchHij won de zilveren medaille voor Ierland bij de Olympische Spelen in 1992. ~~~ En hij traint in de ruimte.
He won the silver medal for Ireland in the 1992 Olympics, and he trains in this space.
DutchDe Olympische Spelen waren de eerste georganiseerde vredesregeling.
And the Olympics were the first organised system of peace.
DutchMijnheer de Voorzitter, op vrijdag 8 februari beginnen in Salt Lake City de Olympische winterspelen.
Mr President, the nineteenth Winter Olympics start in Salt Lake City in the USA on Friday 8 February.
DutchHelaas heb ik dat zelf wat betreft mijn eigen land kunnen ervaren tijdens de Olympische Spelen van Athene.
Unfortunately, I was able to experience this myself with my own country during the Athens Games.
DutchMijn grootvader was een houthakker in de Olympische spelen, dus ik heb een hele hoop boom karma te verwerken.
My grandfather had been a lumberjack in the Olympics, so I have a lot of tree karma I am working off.
DutchWe werken er aan voor de Olympische Spelen van Londen.
It's something we're working on for the London Olympics.
DutchMisschien dat eentje ooit zal meedoen aan de Olympische Spelen.
Maybe one of them will make it to the Olympics.
DutchHopelijk kunnen de volgende Olympische Spelen levens redden.
And let the next Olympics save some lives.
DutchDit initiatief is een vervolg op een vergelijkbaar initiatief ter gelegenheid van de Olympische Zomerspelen van 2004 in Athene.
This follows a similar initiative on the occasion of the Summer Olympics in Athens in 2004.
DutchHet is een belangrijke gebeurtenis, mede in het licht van de Olympische Winterspelen van 2006 in Turijn.
It will also be an important year in terms of the Winter Olympics, which will be held subsequently in 2006 in Turin.