"onderaan" English translation

NL

"onderaan" in English

NL onderaan
volume_up
{adverb}

(Gelach) Dit is dezelfde persoon -- bovenaan: James, onderaan: Julia.
(Laughter) This is the same person -- top photo, James, bottom photo, [Jennifer].
Dat is waar de oorsprong van de dinosaurus is te vinden: onderaan de klif.
That's where dinosaur origins is to be found: at the bottom of the cliff.
Bovenaan staan wiskunde en talen, dan de geesteswetenschappen en onderaan staan de kunsten.
At the top are mathematics and languages, then the humanities, and the bottom are the arts.
onderaan (also: onderuit)
Ik wil spreken met de 58 patiënten hier onderaan die vier milligram per dag nemen.
I want to talk to the 58 patients down here who are taking four milligrams a day.
Misbruik druppelt door van bovenaan tot onderaan de ladder.
Abuse trickles down from the top of the ladder to the bottom.
En dat daar onderaan zijn wij, hier beneden in L.A. en Long Beach.
And that's us down there in L.A. and Long Beach on the bottom.

Context sentences for "onderaan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchNiet alleen het getal onderaan, maar met name ook de berekeningsgrondslag is belangrijk.
The figure at the end is not the only important thing, but the basis on which it is calculated, too.
DutchMet een gesplitste vleugel krijg je lift bovenaan de vleugel en voortstuwing onderaan de vleugel.
With a split wing we get the lift at the upper wing, and we get the propulsion at the lower wing.
DutchJij staat onderaan de voedselketen, dus houd je gedeisd, hoor je?
You're a little low on the food chain to... aren't you?
DutchDie foto onderaan is een vogelkolonie die afgesloten is.
And that lower photo, that's a bird colony that has been boomed.
DutchErgens onderaan op de lijst staan, op een onopvallend plaatsje, ook de genetische gemodificeerde organismen.
Among the areas listed, we also find, placed modestly at the end, genetically modified organisms.
Dutch. ~~~ Onderaan mijn arm, maak ik een klein gaatje.
So, here is what happens, right here, the beginning of my flesh at the lower part of my arm I just make a little pierce.
DutchOnderaan zie je lokaas voor vissen die op en neer gaan.
It's got tentacles dangling, swirling around like that.
DutchDe VS staat nog steeds onderaan met 20 dollar.
The USA remains at the lower end with USD 20.
DutchEn als je aan de touwtjes onderaan de knoop trekt, zie je dat de strik uitgelijnd blijft naar de dwarszijde van de schoen.
And if you pull the cords under the knot, you will see that the bow orients itself along the transverse axis of the shoe.
DutchBlijft het vreemde feit dat zij nog altijd onderaan de lijst met uitgaven staat, en tegen de tijd dat men daar aankomt, is het geld meestal al op.
Paradoxically, however, it continues to appear at the end of the list of expenditure, and by that stage funds have usually run out.
DutchIk wil hier niet op alle details ingaan maar in de hoek rechts onderaan, zie je een voorbeeld van het soort ding dat we hebben.
And I don't want to spend your time in going through the details, but in the lower right-hand corner, you see an example of the kind of thing that we have.
DutchTwee derden wordt al besteed -- dat is de witte strook onderaan -- aan het ding dat jullie onbelangrijk vonden: aan sociale functies."
Two-thirds of it is already dedicated -- that's the white band below -- the thing you said isn't important -- is already dedicated to social functions."
DutchHier onderaan is een mierenvoet, en wanneer de klauwen zich niet ingraven, komt dat kussen automatisch naar buiten zonder dat de mier iets hoeft te doen.
Here from underneath is an ant foot, and when the claws don't dig in, that pad automatically comes out without the ant doing anything.
DutchOfschoon wij Italianen als romantici te boek staan, bevinden we ons in gezelschap van de Zweden en de Oostenrijkers ergens onderaan de lijst.
Despite our romantic reputation, we Italians are certainly not at the head of the class; we actually trail along with the Swedes and the Austrians.
DutchEn uiteindelijk komen we tot de conclusie dat het vervelend is te praten over een skiër onderaan links of een skiër net boven het midden.
And then eventually we realize it's getting annoying to talk about the skier in the lower left-hand side of the screen or the skier just above the mid line.
DutchToen die normaal bleek zag mijn collega, die de herevaluatie van de patiënt deed, een gevoeligheid rechts onderaan en riep de chirurgen.
When it turned out to be normal, my colleague who was doing a reassessment of the patient noticed some tenderness in the right lower quadrant and called the surgeons.
DutchDit verslag staat helemaal onderaan de agenda van deze vergadering, en ik vraag me af of daaruit niet een zekere achteloosheid blijkt ten aanzien van dit essentiële vraagstuk.
The refusal to discuss this report at the end of the sitting seems rather cavalier given that this is such an important subject.
DutchUiteindelijk berust dit hele verslag namelijk op de impliciete vooronderstelling dat we moeten streven naar een piramidevormig Europa waarbij de afzonderlijke landen helemaal onderaan staan.
Ultimately, this report is based entirely on an implicit presupposition, namely the vision of a pyramid structure for Europe where the nations make up the pyramid's base.
DutchIk bestelde wat vloeistoffen om hem te rehydrateren en vroeg mijn collega om hem te herevalueren Dat deed hij, en toen hij een gevoeligheid opmerkte rechts onderaan, riep hij de chirurgen.
I ordered some fluids to rehydrate him and asked my colleague to reassess him. ~~~ And he did and when he noticed some tenderness in the right lower quadrant, called the surgeons.
DutchOp het gebied van de samenwerking en hulp in de armoedebestrijding en de ontwikkeling van de armste landen staat het energievraagstuk vaak onderaan de lijst met prioriteiten.
I also wish to say that the energy chapter is indeed still one of the least-present elements in cooperation and assistance for poverty eradication and for the development of the poorest countries.