"opdrachtgever" English translation

NL

"opdrachtgever" in English

NL opdrachtgever
volume_up
{de}

  1. general
  2. law

1. general

opdrachtgever (also: koper, klant, afnemer, cliënt)
volume_up
client {noun}
De opdrachtgevers vroegen ons een mooie zaal voor kamermuziek te ontwerpen.
The clients have asked us to produce a great chamber music hall.
Instanties die een nauwe band met de opdrachtgevers hadden, werden daarentegen als contractant of partner bevoordeeld.
Instead, organisations that had close links with the clients were given preference as contractors or contracting partners.
Ze beslaat uiteenlopende zaken die van groot belang zijn voor de diverse beroepen en voor de opdrachtgevers.
It covers a large variety of issues of great interest to the professions and also to their clients.
opdrachtgever
opdrachtgever (also: klant, afnemer, cliënt)
Sommige Britse bedrijven krijgen inmiddels van hun opdrachtgevers het verzoek hun prijzen in euro's op te geven.
Some British companies are being required by their customers to quote their prices in euros.

2. law

opdrachtgever
volume_up
mandator {noun} [law]
Nog een ander belangrijk amendement had betrekking op de creditering van overboekingsbedragen aan de opdrachtgever, als de begunstigde deze om welke reden dan ook niet heeft ontvangen.
Another important amendment dealt with the credit advice of transfer amounts to the mandator if they had not reached the beneficiary for any reason.

Context sentences for "opdrachtgever" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe opdrachtgever en de onderaannemers hebben onderling ook hun eigen conflicten.
There are also disputes between the promoter and the subcontractors.
DutchBankoverschrijvingen brengen namelijk niet alleen hoge kosten met zich mee voor de opdrachtgever maar ook voor de ontvanger.
This is because transfers do not only generate a high cost at their point of origin.
DutchEr is met de opdrachtgever, de firma SERS, geen overeenkomst bereikt over de definitieve investeringskosten.
No agreement has been reached concerning the final investment costs with the project's promoter, SERS.
DutchOpdrachtgever en architect zijn beiden gemachtigd om deze acties te bekritiseren, gebaseerd op de ingenomen standpunten.
And both owner and architect alike are empowered to critique those manifestations based on the positions that you've taken.
DutchDe lucht- en ruimtevaartindustrie is opdrachtgever voor honderden KMO´s in de meeste lidstaten van de Europese Unie.
The aerospace industry awards contracts to hundreds of small and medium-sized businesses in most Member States of the European Union.
DutchDat alles binnen een termijn van 14 bankwerkdagen nadat natuurlijk de afgesproken termijn tussen opdrachtgever en bank is verstreken.
All this within a period of 14 banking days, naturally once the period agreed between originator and bank has expired.
DutchDat is echter niet gebeurd bij de schipbreuk van de Erika, ofschoon de opdrachtgever Elf was, een van de rijkste olietrusts van de Europese Unie.
That was not the case in the sinking of the Erika, where, moreover, the charterer was Elf; in other words, one of the richest oil companies in the European Union.
DutchVerder zijn er in e-mails inmiddels aanwijzingen gevonden dat de opdrachtgever van de helaas uit mijn land afkomstige bomschoen-terrorist Richard Reid wellicht vanuit Pakistan opereerde.
There is now also some evidence from e-mails that the controller of the shoe-bomber Richard Reid, from my country alas, may have been based in Pakistan.