NL opkomend
volume_up
{adjective}

opkomend
Steven Johnson zei al dat het een opkomend verschijnsel is.
It is, as Steven Johnson has talked about, an emergent phenomenon.
opkomend (also: ander, nieuw, vers, jong)
volume_up
new {adj.}
opkomend (also: nieuw)
volume_up
novel {adj.}
opkomend
opkomend (also: veelbelovend)

Context sentences for "opkomend" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchZij zouden fungeren als bolwerk tegen het opkomend moslimfundamentalisme.
It is said to act as a bulwark against rising Muslim fundamentalism.
DutchMaar de diepere oorzaak ligt toch meer in het opkomend hindoe-nationalisme, waar geloof en nationale identiteit samenvallen.
The root cause, however, is to be sought more in the area of looming Hindu nationalism, where faith and national identity coincide.
DutchAlleen van buiten af, door een accumulatie van kritiek en een opkomend schandaal over de verwaarlozing van de kinderprogramma's, is zij uiteindelijk gedwongen terug te treden.
Only from the outside did an accumulation of critics and a growing scandal about the neglect of children's programmes eventually force her resignation.
DutchWe hebben een model in potentie, een opkomend model waar de naar zoeken van hoe we de steden waar de meesten van ons in leven, kunnen veranderen in Heldergroene steden.
So we have a model in potential, an emerging model that we're looking for of how to take the cities most of us live in, and turn them into Bright Green cities.