"opleiden" English translation

NL

"opleiden" in English

NL opleiden
volume_up
[leidde op|opgeleid] {verb}

Eigenlijk wil het mensen vooral opleiden in hun rol als economische factor.
In other words, it mainly wants to educate people in their role as economic players.
Wij moeten namelijk geen mensen opleiden voor de werkloosheid en het onderwijs dient daarop in te spelen.
After all, we should not educate people for unemployment, and education needs to pre-empt this.
You have to educate the population.
opleiden (also: dresseren, fokken, kweken, telen)
Voorwaarde daartoe is ook dat de sportleraren goed worden opgeleid.
One of the conditions for this is a good training system for PE teachers and sports coaches.

Context sentences for "opleiden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchVóór alles moeten we beginnen met het opleiden en inzetten van de nodige human ressources.
But, first and foremost, we need to train and deploy the human resources needed.
DutchEen probleem is echter dat wij te veel jongeren voor verkeerde beroepen opleiden.
One problem is the fact that we are training far too many young people for the wrong careers.
DutchWij moeten ook het overige personeel dat veiligheidstaken verricht adequaat opleiden.
We must train all other safety-related personnel to the appropriate standard of qualification.
DutchIk beweer dat de manier waarop we onze leiders opleiden, het verschil zal maken.
And it is my contention that the manner in which we train our leaders will make all the difference.
DutchAls we aannemers willen die energie-efficiënte complexen bouwen, moeten we hen wel opleiden.
If we want builders who can construct energy-efficient buildings, we need to train them.
DutchHet wereldwijd opleiden van meer gezondheidswerkers is slechts een deel van de oplossing.
Training more health workers worldwide is only part of the solution.
DutchWij moeten mensen opleiden op het gebied van onderzoekmanagement en ethiek.
We should be training people in research management and ethics.
DutchWij moeten onze eigen breinen opleiden en zorgen dat ze in Europa blijven.
What we should be doing is educating our own intelligent young people and keeping them in Europe.
DutchTerecht zegt de rapporteur dat wij levenslang zullen moeten leren en ons kunnen doen opleiden.
The rapporteur says quite rightly that we will have to learn and train throughout our lives.
DutchIk wijs hier met name op het opleiden tot de rechtsorde.
I would remind you all of the concept of educating people to remain within the law.
DutchDus... waar moeten we jullie jongens voor opleiden om tegen te vechten?
So, who will be it - training your boys to fight against?
DutchHoe kunnen we bestuurders van clubs en organisatoren van wedstrijden beter opleiden?
In addition, we continue to learn important lessons, such as for example, how we should really guide the fans?
DutchHij riep me bij zich en zei: 'Kunt je me 150 oma's opleiden?'
So he summoned me and said, "Can you train me 150 grandmothers?"
DutchDaarom is onze belangrijkste taak te investeren in mensen, in het opleiden van mensen; daar ligt onze toekomst.
Therefore our chief task is to invest in people, in people ’ s education; that is our future.
DutchVoor 6 maanden werk ontvang ik...... 3 jaar Kapitein's salaris voor het opleiden van Orientals tot soldaat.
For six months of work, I'm to receive...... 3 years of a Captain's pay, teaching oriental soldiers.
DutchHet leek me dat elke maatschappij, elke maatschappij heel bewust zijn leiders moet opleiden.
Because it seems to me that every society, every society, must be very intentional about how it trains its leaders.
DutchIk ben het ermee eens dat het opleiden van werkloze jongeren en langdurig werklozen belangrijk is.
I quite agree that the training of unemployed young people and the long term unemployed is a very important issue.
DutchEr moet daarom worden geïnvesteerd in het opleiden van mensen die regionale of minderheidstalen kunnen onderwijzen.
For this there has to be investment in the training of teachers of regional and minority languages.
DutchHet tweede doel is het opleiden van grenswachters.
The second objective is the training of border guards.
DutchWat Ashesi University probeert te doen, is een nieuwe generatie opleiden van ethische, ondernemende leiders.
And what Ashesi University is trying to do is to train a new generation of ethical, entrepreneurial leaders.