"opstaan" English translation

NL

"opstaan" in English

NL opstaan
volume_up
[stond op|opgestaan] {verb}

opstaan (also: wassen, stijgen, rijzen, opkomen)
♫ Ik moet opstaan, opstaan, opstaan
♫ I gotta get up, get up, get up, get up
We moeten een beetje eerder opstaan, zoals President Clinton ons heeft aangeraden.
We must get up a little bit earlier, as President Clinton has advised us.
Laten wij allen voortaan vroeg opstaan om te bouwen aan Europa.
Let us always get up early to go to work on Europe!
Voor dit verzoek van mevrouw Roth moeten ten minste 29 leden opstaan om het te ondersteunen.
If Mrs Roth makes this request, at least 29 Members must rise to support it.
Will the defendant please rise?
Hij is geen politiek man, maar in deze vorm heeft hij ons toegang tot de democratie gegeven, vanwaar we kunnen opstaan.
He is not a political man, but in this guise he has given us the institution for democracy, from where we can rise.
Waar is hij, zou u willen opstaan tien-cijfer man?
Where is he, would you stand up, 10-digit guy?
Dan zeggen ze, "Buitenboord personeel, opstaan."
Then they go, "Outboard personnel, stand up."
Wil je even opstaan? ~~~ Oké, sta op, kom naar voren.
OK, just stand, stage forward.
Dan zeggen ze, "Buitenboord personeel, opstaan."
Then they go, "Outboard personnel, stand up."
Waar is hij, zou u willen opstaan tien-cijfer man?
Where is he, would you stand up, 10-digit guy?
I wish I could stand up and give you a hug
opstaan (also: oplopen, wassen, stijgen, rijzen)

Context sentences for "opstaan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk kon me niet voorstellen dat iemand zo lang in de sneeuw kon liggen en dan opstaan.
I couldn't imagine anybody laying in the snow that long a time and then getting up.
DutchHet zijn niet alleen biologische systemen die wonderen produceren door middel van vallen en opstaan.
And it's not just biological systems that produce miracles through trial and error.
DutchHet is misschien verbazingwekkend dat er zoveel dingen opstaan, maar niet welke het zijn.
It may be a little surprising how many things there are, but it's not surprising what they are.
DutchMaar het is dit proces van vallen en opstaan dat de grote divergentie verklaart.
But it's this process of trial and error that explains this great divergence, this incredible performance of Western economies.
DutchDeze baby werd geproduceerd door middel van vallen en opstaan.
This baby was produced through trial and error.
DutchVariatie en selectie over miljoenen jaren, variatie en selectie - vallen en opstaan, vallen en opstaan.
Over millions of years, variation and selection, variation and selection -- trial and error, trial and error.
DutchDe vermelding van de lidstaat moet er dus opstaan.
The Member State of origin must therefore be indicated.
DutchDit proces van vallen en opstaan is in succesvolle instellingen veel gewoner dan wij willen erkennen.
Now this process of trial and error is actually far more common in successful institutions than we care to recognize.
DutchWij leren door vallen en aarzelend opstaan.
We learn from our knock-backs, albeit with some delay.
DutchTot dan, tot dan zal ik blijven hameren op vallen en opstaan en waarom we moeten afstappen van het godcomplex.
Until then, until then I'm going to keep banging on about trial and error and why we should abandon the God complex.
DutchDat is omdat, zonder uit je luie stoel te hoeven opstaan, je de smaak kunt simuleren en "bah" zegt voordat je het maakt.
It's because, without leaving your armchair, you can simulate that flavor and say "yuck" before you make it.
DutchWat we volgens mij vandaag nodig hebben is dat mensen opstaan en actie ondernemen om vrede zijn echte betekenis terug te geven.
In my view, what we need today is people getting up and taking action to reclaim the meaning of peace.
DutchUiteraard is vallen en opstaan erg belangrijk.
Obviously trial and error is very important.
DutchAls scholen stoppen met dat uit te dragen, zal ik toegeven dat het duidelijk is dat vallen en opstaan een goede zaak is.
When schools stop doing that all the time, I will admit that, yes, it's obvious that trial and error is a good thing.
DutchEr moet een held opstaan uit de duisternis.
DutchDe ongelooflijke prestaties van de westerse economieën kwamen er niet dankzij een slim persoon aan de leiding maar door het proces van vallen en opstaan.
It didn't come because you put some incredibly smart person in charge.
DutchMister President, als ik naar de sterren op onze vlag kijk, zie ik in alle uithoeken van Europa oude en jonge naties opstaan.
Mr President, when I look at the stars on our flag, I see old and young nations rising up in the four corners of Europe.
DutchBij het opstaan, gleed ie en viel.
DutchIedere ochtend bij het opstaan moet je bedenken wat voor persoon je wilt zijn. ~~~ Laten we het eens hebben over het huwelijk, het gezin.
And that means that everyday, when you wake up in the morning, you have to decide what kind of person you want to be.
DutchLaat mij een succesvol complex systeem zien en ik zal jullie een systeem laten zien dat zich heeft ontwikkeld door middel van vallen en opstaan.
Now you show me a successful complex system, and I will show you a system that has evolved through trial and error.