"optekenen" English translation

NL

"optekenen" in English

NL optekenen
volume_up
{verb}

optekenen (also: markeren, aanmunten, verbeteren, slaan)
- een ` Europees Taalportfolio ' -- waarin de houder zijn taal- en cultuurvaardigheden kan optekenen.
- a ‘ European Language Portfolio’: a record of linguistic and cultural skills.
Derhalve wil ik nu laten optekenen wat ik heb proberen voor te stellen.
Therefore, I wish to put on record now what I was trying to propose.
De procedure stuit me nog steeds tegen de borst maar ik wil tenminste laten optekenen dat ik waardeer wat mevrouw Green zojuist heeft gezegd.
I still remain disgusted by the procedure but I would wish, at least, to place on the record my appreciation of what Mrs Green has just said.

Context sentences for "optekenen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWij hebben geen enkel concreet resultaat van deze reis kunnen optekenen.
We are still waiting for a practical outcome to that trip.
DutchWe gaan door eenzelfde periode als die meercellige organismen -- en abstraheren onze methoden van optekenen, presenteren en verwerken van informatie.
We're going through the same levels that multi-cellular organisms have gone through -- abstracting out our methods of recording, presenting, processing information.
DutchIk moet echter mijn grote bezorgdheid laten optekenen over de kennelijke discrepantie tussen wat er in het in december bereikte akkoord is neergelegd en de praktische toepassing daarvan.
I must register my deep concern, however, about the apparent discrepancy between what is stipulated in the agreement reached in December and its practical application.
DutchMet andere woorden: ze ontdekten op deze gedachteloze evolutionaire manier, een schrijfstijl waarmee ze konden optekenen wat ze waren, zodat die manier van noteren kon worden gekopieerd.
So in other words, they worked out, in this mindless sort of evolutionary way, a form of writing that let them write down what they were, so that that way of writing it down could get copied.