"overblijfsel" English translation

NL

"overblijfsel" in English

NL overblijfsel
volume_up
{het}

overblijfsel (also: kater)
Wit-Rusland is een laatste restant van het Sovjetrijk, een overblijfsel uit vroegere tijden.
Belarus is left as a remnant of the Soviet empire, a hangover from it in its image.
overblijfsel (also: rommel, afval, restant, staartje)
overblijfsel (also: residu, restant, overschot)
Een overblijfsel van een zeer ontwikkeld ras van entertainers.
Is a remnant of a race of -- a very evolved race of entertainers.
Wit-Rusland is een laatste restant van het Sovjetrijk, een overblijfsel uit vroegere tijden.
Belarus is left as a remnant of the Soviet empire, a hangover from it in its image.
Ook de haute couture zal in de Europese Unie gedeeltelijk blijven bestaan, maar het zal niet meer dan een overblijfsel zijn.
There will still be a remnant of in the European Union, but it will be no more than a remnant.
overblijfsel (also: rust, kalmte, rommel, afval)
volume_up
rest {noun}
overblijfsel (also: relikwie, reliek)
volume_up
relic {noun}
Mijnheer de Voorzitter, de doodstraf is een walgelijk overblijfsel van vervlogen tijden.
Mr President, the death penalty is in fact a repugnant relic of a vanished age.
De vrijstelling van mededingingsregels voor lijnvaartconferences is een overblijfsel uit het verleden.
The exemption from competition rules for liner conferences is a relic of the past.
Het is een levend overblijfsel uit een ver verleden.
It's a living relic of the distant past.
overblijfsel (also: restant)

Context sentences for "overblijfsel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDat is - jammer genoeg - nog altijd een overblijfsel van het sovjetrijk.
All of these, I am sorry to say, are vestiges of the Soviet empire that have not been swept away.
DutchDit is een overblijfsel van een verouderde manier van denken.
It is the remains of an out of date way of thinking.
DutchVrouwonvriendelijke clichés moeten in ieder geval spoedig een belachelijk overblijfsel uit het verleden worden.
In any case, misogynistic clichés should soon be seen as ridiculous relics of times that are no more.
DutchIk ben van mening dat de militaire denkpatronen een overblijfsel zijn van een oud " Koude-Oorlogsdenken ", dat eigenlijk verouderd is en dat niet kan overleven.
I believe that the military course represents the vestiges of an old Cold War mentality which is actually obsolete and which cannot survive.
DutchDie twee landen hebben hardop gezegd wat veel andere landen denken, namelijk dat het oude Europa van Jean Monnet, een overblijfsel van de verdeling van Jalta, achterhaald is.
These two countries have finally said aloud what several others have privately thought; that is, Jean Monnet’ s old Europe inherited from the Yalta partition is now obsolete.