"overboeking" English translation

NL

"overboeking" in English

NL overboeking
volume_up
{de}

overboeking (also: overschrijving, remise, transfer, oplevering)
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Op die manier kan het bedrag worden verlaagd, dat bij elke krediettransactie moet worden gedekt met een vergelijkbare overboeking van het Garantiefonds.
That way we could lower the amount that has to be covered by a corresponding Guarantee Fund transfer for each credit transaction.

Context sentences for "overboeking" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet is nog minder leuk als je het slachtoffer wordt van overboeking.
It is even less fun if you become the victim of overbooking.
DutchHet betalen van compensatie bij overboeking is in feite een concurrentiemiddel, net als alle andere concurrentiemiddelen.
Paying compensation in the event of overbooking is, in principle, a competitive tool just like all other competitive tools.
DutchVoor de slachtoffers van deze situatie, die doorgaans met de term overboeking wordt aangeduid, is het een bijzonder onaangename ervaring.
This phenomenon, already known by its English name, overbooking, represents a serious inconvenience for those affected.
DutchDeze regels zijn zowel van toepassing bij overboeking als in geval van annulering of vertraging van lijn- en chartervluchten.
These rules shall apply both to cases of 'overbooking ', and the cancellation or delay of flights operated by regular and charter airlines.
DutchEn ik zet dan geen vraagtekens bij de overboeking - hoewel dit te zijner tijd ook zal moeten gebeuren - maar wel bij het toegestane aantal plaatsen.
I am not now questioning overbooking - which will also at some stage have to be reviewed - but I am questioning the authorized figure.
DutchEr zijn heel goede luchtvaartmaatschappijen - en dat zijn de meeste - die bij overboeking zelf aanbieden om een schadevergoeding te betalen.
There are very good airline companies - as most of them are, in fact - which, when they have overbooked, take the initiative to offer compensation themselves.
DutchMaar er zouden ook vliegtuigmaatschappijen bestaan die bij overboeking de passagier niet erop attent maken dat hij recht heeft op compensatie.
There are apparently other airline companies, however, who fail to inform their passengers that they have a right to compensation where flights are overbooked.
DutchTegenover een daling van de tarieven in sommige segmenten staan situaties waarin hun rechten - waaronder die bij overboeking - fors onder druk staan.
Although air fares have come down in certain areas, there are situations in which their rights - including those in the event of overbooking - are under real threat.
DutchBij het plenaire debat in eerste lezing heeft de Commissie verklaard dat die overboeking een marginaal verschijnsel is als we kijken naar de totale luchtreizigersstroom.
During the plenary debate at first reading, the Commission stated that this overbooking was a marginal phenomenon compared with the general flow of air passengers.
DutchOok met betrekking tot de praktijk van overboeking moeten, zoals de rapporteur zegt, maatregelen genomen worden; dat geldt niet alleen voor het vervoer maar ook voor de hotelsector.
Furthermore, as the rapporteur states, measures are required in connection with the practise of overbooking, both for transport and in the hotel sector.
DutchOverboeking is trouwens een betere term omdat die duidt op de oorzaak, namelijk de strategie die in een aantal gevallen door de maatschappijen wordt toegepast, en niet op het gevolg.
Overbooking is a more correct term, even if it is not very French, because it describes the actual cause, or even the strategy of the companies in some cases, and not just the consequence.
DutchIn paragraaf 11 van het verslag wordt voorgesteld dat de Commissie het Parlement en de Raad de uitkomst zal voorleggen van een studie over overboeking in hotels en andere soorten accommodaties.
Paragraph 11 of the report proposes that the Commission should present to Parliament and the Council the results of a study of overbooking of hotels and other accommodation etcetera.