"project" English translation

NL

"project" in English

EN

"project" in Dutch

NL project
volume_up
{het}

project (also: werkstuk, blauwdruk, ontwerp, plan)
Een Europees integratieproject is geen religieus project, maar een politiek project.
A European integration project is not a religious, but a political project.
We deden dus dit project, en dit is één van de producten van het project.
So we did this project, and this is one of the artifacts of the project.
Het grootste deel van het project is gedaan in de laatste paar jaar van het project.
Most of the project was done in the last few years of the project.
project (also: blauwdruk, schema, doel, ontwerp)
volume_up
plan {noun}
Met dit project wil Turkije zijn energiepotentieel met 2% verhogen.
This plan is designed to increase its energy potential by 2 %.
Betreft: Project voor een gezamenlijke actie ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat
Subject: Plan for joint action to combat racism and xenophobia
Nee, er bestaat geen Europa van projecten, maar er bestaat wel een Europees project en dat project is de Grondwet.
No, there is no Europe of plans, but a plan for Europe, and that plan is the Constitution.
project (also: blauwdruk, schema, programma, ontwerp)
volume_up
scheme {noun}
Het project is zo goed dat het direct in aanmerking zou komen en van start zou kunnen gaan.
It is such an excellent scheme it could qualify immediately and start the processing going.
We moeten grondige, uitgebreide effectrapportages verrichten alvorens zo'n project door te voeren.
We need rigorous and exhaustive impact studies before any such scheme takes place.
Deze 14 projecten zijn juist in het leven geroepen om Europa te verenigen en het project te verkopen.
These 14 projects have been created to bind Europe together and to sell the scheme.

Context sentences for "project" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet gaat erom of we Turkije wel of niet willen opnemen in het Europees project.
The question is whether or not we want Turkey to be part of European integration.
DutchHet Europese project kan niet beperkt blijven tot de vrije markt, tot vrijhandel.
Europe ’ s ambitions cannot be bounded by the great market or by free trade alone.
DutchDit project verdient steun, maar het is slechts een druppel op de gloeiende plaat.
The proposal deserves our support, but it is only a drop in an ocean of needs.
DutchDit project is de afgelopen drie maanden meer gevorderd dan de drie jaar ervoor.
It has made more progress in the last three months than in the previous three years.
DutchVanaf dit jaar, dus 1999, wordt dit project met 18,6 miljoen euro ondersteund.
As of this year, i. e. 1999, this sector will be given EUR 18.6 million in support.
DutchDit personeel kan zo samen met dat van de Commissie dit project verwezenlijken.
This will be in addition to the Commission staff that will be devoted to this action.
DutchWe doneerden namens iedereen hier, om hun volgende project te 'kickstarten'.
Because, again, I think, sort of, putting our money where our mouth is, here.
DutchOns project staat dus in het teken van de democratisering en de mensenrechten.
We are therefore aiming to promote democracy and respect for human rights.
DutchWij bouwen aan een imposant politiek project en iedere fase telt hier mee.
We are building a major political edifice, and every brick in the wall counts.
DutchNee, zelfs niet de nationale parlementen, die nog nooit van dit project hadden gehoord.
No one, and certainly not the national parliaments, who had never heard of it.
DutchHoeveel tijd heeft men nog om met dit project te beginnen en geld hiervoor te ontvangen?
Will it be possible for the work to begin and for payments to be made before then?
DutchIk ben van mening dat we dit project moeten bevorderen, met daadkracht en leiderschap.
I believe this is what we should be promoting, with strength and leadership.
DutchAls wij het tegenovergestelde doen, dan bewijzen wij het project een slechte dienst.
If we take the opposite approach, we will be doing it a great disservice.
DutchTot slot, mevrouw de Palacio, is GALILEO inderdaad uw derde succesvolle project.
Let me close by saying this: Commissioner de Palacio, you are right.
DutchBovendien zijn er de nieuwe buren die wij willen betrekken bij het Europees project.
There are our new neighbours, whom we shall have to bring into our way of making Europe.
DutchIs er ooit een groot menselijk project geweest dat stoelde op zo'n armzalig getal?
Has there ever been a great human endeavour that took such a wretched figure as its basis?
DutchIk verzoek vooral de Commissie dit project nu eindelijk eens onder handen te nemen.
Now we also need a clear political resolve, and not just on the part of the Member States.
DutchHet te financieren project zal dus moeten voldoen aan de bestaande milieuwetgeving.
The funding will be tested against existing environmental legislation.
DutchOm dit doel te bereiken is - zoals geldt voor elk grootschalig project - geld nodig.
To reach this goal, however – as with any other large-scale enterprise – money is needed.
DutchHoe beangstigend het project ook was, hij zou naar het volgend kantoor gaan.
As frightening as the prospect was, he was going into the next office.