"punten geven" English translation

NL

"punten geven" in English

NL punten geven
volume_up
{verb}

Maar aangezien het systeem het antwoord niet kent, kan het je geen punten geven.
But since it doesn't know the answer for it, it cannot grade it for you.
punten geven (also: scoren)

Similar translations for "punten geven" in English

punten noun
English
punten verb
geven verb

Context sentences for "punten geven" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk zou graag slechts kort op een paar punten commentaar willen geven.
I hope you will allow me to comment very briefly on some of the points raised.
DutchAls ik voor eenvoud en kleurstelling in totaal tien punten zou mogen geven, zou deze folder een twee scoren.
In terms of simplicity and colourfulness, I give this a mark of 2 out of 10.
DutchHoezeer ik ook voorstander van de uitbreiding ben, ik denk dat we deze punten alle aandacht moeten geven.
With those reservations, much as I support enlargement, we must be careful how we do it.
DutchIk zal proberen om op een aantal punten nader antwoord te geven.
I will try to respond to a few points in more detail.
DutchWij kunnen ook beginnen de commissarissen te beoordelen en punten te geven volgens hun prestatie.
We can also make a start on assessing the Commissioners and giving them marks according to how good they are.
DutchDe volgende punten geven naar mijn mening de juiste antwoorden op de vraag van de geachte afgevaardigde.
The following paragraphs in my opinion give replies which adequately answer the question raised by the honourable Member.
DutchLaat ik hiervoor enkele punten van commentaar geven.
Let me make a few comments in this regard.
DutchMijnheer de Voorzitter, naar mijn idee hebben we een spannend debat gevoerd en ik wil op een paar punten commentaar geven.
Mr President, I think this has been an exciting debate, and I wish to comment on just a few of the points.
DutchDe Commissie is gevoelig voor de aanbeveling van de rapporteur om aan vier punten prioriteit te geven.
The Commission is sensitive to the rapporteur's recommendation, which invites the Commission to set up priorities on four points.
DutchIk moet daar goede punten geven aan de Commissie.
All credit to the Commission for this.
DutchOm te komen tot herstel in Slowakije is het nodig dat deze oppositiepartijen een politiek program opstellen waarin zij concreet de genoemde punten invulling geven.
Slovakia's recovery is dependent on these opposition parties drawing up a political programme which gives substance to the aforementioned points.
DutchDe rapporteur bespreekt in zijn toelichting terecht een aantal punten die een indruk geven van het delicate karakter van het mechanisme dat men voornemens is op te zetten.
In his explanatory statement, the rapporteur rightly tackles certain points which reveal the complexity of the intervention mechanisms to be set up.
DutchHet lijkt me terecht dat dit verzoek gedaan is om ook de zwakke punten aan te geven van de beoordelingen die de Commissie destijds over de kwaliteit van de Europese rijst heeft afgegeven.
To my mind, one valid purpose of this request is to identify the weaknesses in the Commission's previous assessment of the quality of European rice.
DutchWij zijn echter van mening dat er een mondeling amendement moet worden opgenomen in de ontwerpresolutie voor de begroting, dat zich ertoe beperkt twee punten aan te geven, zonder verdere toevoeging.
It was nevertheless agreed to enter an oral amendment to the budget resolution, merely stating two points of fact, without adding anything.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil graag commentaar geven op punten 2 en 3, waarin gesteld wordt dat de intergouvernementele conferentie van essentieel belang is voor de uitbreiding.
Mr President, I would like to comment on points 2 and 3, in which it is claimed that the Intergovernmental Conference is the key issue in the run-up to enlargement of the EU.
DutchIk heb mij in de commissie van stemming onthouden en ik wil een aantal voorbeelden geven van punten waaraan mijns inziens niet voldoende aandacht is besteed in het verslag.
I abstained in the vote on this report in the Committee and would like to adduce a number of examples of things which, to my mind, the report has not yet addressed in a convincing way.