"raar" English translation

NL

"raar" in English

NL raar
volume_up
{adjective}

volume_up
odd {adj.}
You two are a bit of an odd couple.
Wij hebben gisteren besloten om 8.30 uur te beginnen en het zou dus raar zijn om nu te schorsen.
., and it would therefore be odd if we were to suspend proceedings at this stage.
So they're looking at me really odd.
raar (also: vreemd, buitenlands, onwennig, gek)
Deze machine is echt vreemd en een van de gevolgen is dat mensen raar zijn.
This machine is really strange, and one of the consequences is that people are weird.
Het zou wel raar zijn, Voorzitter, als ik mijn eigen taal niet goed zou spreken.
It would indeed be strange, Mr President, if I could not speak my own language well.
Ik zou het heel raar vinden als men verkeerde middelen gebruikt om iemand te redresseren.
It would seem very strange to me to use inappropriate methods for rehabilitating people.
Het is in ieder geval een heel raar compromis.
It has, in any case, been a very peculiar compromise.
raar (also: bizar, grillig, eng)
volume_up
freaky {adj.}

Context sentences for "raar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet licht ziet er raar uit, ze dimmen niet, het duurt een tijdje voor ze opgestart zijn.
The light's kind of funny, they won't dim, takes a while for them to start up.
DutchNiemand zal er dan ook raar van opkijken als ik dit verslag resoluut van de hand wijs.
No one should be surprised that my vote will go firmly against this report.
Dutchlk vond die stad niks, maar het zal raar zijn als het er niet meer is.
I didn't like that town, but it'll seem funny not having it there.
DutchIs het niet raar dat mijn 47-jarige man altijd zijn auto verliest?
Isn't it weird that my 47-year-old husband is forever losing the car?
DutchHet is zo raar dat fysici altijd moeten terugvallen op de een of andere paradoxale interpretatie.
It's so queer that physicists resort to one or another paradoxical interpretation of it.
DutchHet is raar, maar het werd telkens gedaan met ongeveer 100,:,000 mensen.
It's weird; they were all done with about 100,000 people.
DutchNu kijkt hij naar de ander, zeggend, "Jij bent echt raar."
And now he's looking at the other guy, saying, "You are really weird."
DutchRaar genoeg maakt Michel Vaillant geen gebruik van dit voordeel.
Oddly enough Michel Vaillant makes no use of this advantage.
Dutchu2026 - U heeft wel een raar idee over democratie als u niet eens kunt luisteren naar wat ik te zeggen heb!
... and you call yourselves democrats, when you do not even listen to what is being said?
DutchIs het niet raar dat mijn 48-jarige man zijn weg naar huis verliest in de auto, vanaf de oprit?
Isn't it weird that my 48-year-old husband is forever losing his way home in the car, from the driveway?"
DutchDe mensen van Lego geven er geen royalties voor, raar genoeg. ~~~ Iemand heeft dit gemaakt en het verkoopt.
The Lego guys don't give you any royalties, strangely, but some user made this and then it sold.
DutchHet is een raar gevoel als je meer tijd hebt besteed aan iets op TV dan aan iets in het echte leven.
It's a funny feeling when you have spent more time doing something on the TV than you have in real life.
DutchVrouwen doen raar als het op vriendinnen aankomt.
I guess wives get funny... when it comes to girlfriends, huh?
DutchAls ons dat niet lukt, moeten we niet raar opkijken als de Europese Unie de burgers van Europa koud laat.
If we cannot do that, we must not be too surprised if the citizens of Europe are rather apathetic about it.
DutchDat ze zeven tentakels hebben, en 14 raar-uitziende facetogen, En een brein in de vorm van een krakeling.
They have seven tentacles, and they have 14 little funny-looking compound eyes, and a brain shaped like a pretzel.
DutchIk denk dat ik er een beetje raar opsta...
I don't know -- I think I'm making a weird face in it.
DutchHet was een echt raar boek over de 17e eeuw.
It was a real weird book about the 17th century.
DutchZe zeggen dan, "Maar dit bén ik, het zou nogal raar voor mij zijn om dit niet meer te doen, omdat het mijn meest authentieke zelf aanspreekt."
It would be foolish for me to abandon this, because it speaks to my most authentic self."
DutchWat raar is als we het hierover hebben.
Which is curious as we debate all this stuff.
DutchRaar hoe ze ze losmaken.
And when you watch how they detach it, it is bizarre.