"radeloos" English translation

NL

"radeloos" in English

NL

radeloos {adjective}

volume_up
The people are getting rather desperate.
Door onze zeer bijzondere band en doordat er nog steeds honderden Britten vermist zijn, delen ook wij hun radeloos verdriet.
With our very special relationship and with hundreds of British still missing, we too share their desperate feeling of loss.
Je weet niet hoe mensen kunnen zijn als ze radeloos zijn.. en trekken zich terug in een hoek, en hebben geen keuze?
You've never seen how shitty people can get when they're desperate... and they're backed into a corner and they don't have a choice?

Context sentences for "radeloos" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEn tijdens de lijkschouwing -- weet u, Tom's vrouw en Dick's vrouw zijn radeloos.
And now the inquest -- you know, Tom's wife and Dick's wife are distraught.
DutchIn een dergelijke situatie is men eigenlijk tamelijk radeloos.
In such situations, we are really pretty much helpless.
DutchBoeren zijn verbijsterd en radeloos.
Farmers are bewildered and at their wits ' end.
DutchDat vind ik te betreuren, ze was bijzonder radeloos en ik zou u willen vragen ten minste voor dat punt begrip te willen opbrengen.
That is to be regretted, she was very distraught and I would ask you please to be understanding at least of that point.
DutchRest me nog te zeggen dat ik, evenals de heer Blak, die we zojuist gehoord hebben, er radeloos van word als ik zie wat er in Afghanistan gaande is.
I shall therefore just conclude by saying that - like the previous speaker, Mr Blak - I too think it is heart-breaking to see the developments in Afghanistan.
DutchU zal wel weten dat ze bij de middagpauze bijzonder radeloos was omdat haar verslag niet was behandeld, want haar man is ziek en ze is naar huis moeten terugkeren.
You will know that she was extremely distraught at lunchtime that her report was not taken because her husband is ill and she has had to go home.