"reisbureau" English translation

NL

"reisbureau" in English

NL reisbureau
volume_up
{het}

reisbureau (also: reisorganisatie)
Als consument zal de burger in een café, winkel, supermarkt, restaurant of reisbureau in nationale munt betalen maar zijn wisselgeld in euro terugkrijgen.
The citizen, as consumer, will go into a bar, a shop, a supermarket, a restaurant or a travel agency and pay in national currency.
Wel zijn waarborgen nodig om te zorgen dat de klant objectieve informatie krijgt als hij bij het reisbureau naar de mogelijkheden vraagt.
Guarantees are required, however, to ensure that the client receives objective information when he makes enquiries at the travel agency about the options.
De passagier die zijn secretaresse via het reisbureau een vlucht laat boeken en die een bevestiging ontvangt van zijn boeking heeft geen informatie nodig over de uitbetaling van de schadevergoeding.
A passenger who gets his or her secretary to book a flight through a travel agency and receives confirmation that the flight has been booked does not need information about compensation payments.
reisbureau

Context sentences for "reisbureau" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWanneer je terug komt bij het reisbureau blijken de beste deals vergeven -- de reis kost nu 1.500 dollar.
By the time you get to the ticket agency, the best fares are gone -- the package now costs 1,500.
DutchVoor gewiekste zakenlui en personen die een goed reisbureau inschakelen misschien wel, maar niet voor de normale burger.
For clever business people and people who have a good travel agent, maybe they can cope, but not normal citizens.