"rijbevoegdheid" English translation

NL

"rijbevoegdheid" in English

volume_up
rijbevoegdheid {de}

NL rijbevoegdheid
volume_up
{de}

rijbevoegdheid

Context sentences for "rijbevoegdheid" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEr zijn veel gevallen van zelfmoord bekend na de ontzegging van de rijbevoegdheid.
We have experienced many suicides following disqualification.
DutchDe overeenkomst betreffende de ontzegging van de rijbevoegdheid zal enkele van de bestaande achterpoortjes sluiten.
The Convention on driving disqualifications will close some of the existing loopholes.
DutchDe ontzegging van de rijbevoegdheid blijkt een doeltreffend instrument te zijn om de veiligheid op de weg te vergroten.
Disqualification has proved an effective tool in the work of improving road safety.
DutchIk zou u toch in overweging willen geven dat de ontzegging van de rijbevoegdheid voor veel mensen een bestaansprobleem vormt.
I would also like to comment that disqualification from driving is a threat to the livelihood of many people.
DutchOntzegging van de rijbevoegdheid
DutchDeze overeenkomst beoogt alleen de ontzegging van de rijbevoegdheid, voor een automobilist trouwens een verhoudingsgewijs vergaande maatregel.
The objective of the Convention only concerns disqualification from driving, which is a relatively advanced stage for drivers.
DutchIn al onze lidstaten bestaan er sancties, die variëren van een geldboete bij lichte overtredingen tot het ontzeggen van de rijbevoegdheid in geval van zwaardere overtredingen.
Sanctions already exist in our Member States and these range from fines for minor offences to driving disqualifications for more serious offences.
DutchAls de overeenkomst betreffende de ontzegging van de rijbevoegdheid eenmaal van kracht zal zijn, zal ze een doeltreffend instrument zijn om dit soort overtredingen te bestrijden.
Once it has entered into force, the Convention on driving disqualifications will be an effective instrument for combating this kind of offence.
DutchIn de overeenkomst wordt voorgesteld de erkenning door het land van verblijf van een vonnis tot ontzegging van de rijbevoegdheid geveld in een andere lidstaat op Europees niveau te regelen.
The Convention proposes to inaugurate the recognition by a driver's country of residence of a decision to ban them from driving taken in another Member State.
DutchIk kan mij niet voorstellen dat het in de wereld van e-mail en computers niet mogelijk is om schorsing of intrekking van de rijbevoegdheid en trouwens ook het puntensysteem wederzijds te erkennen.
I cannot believe that in the world of E-mail and computers it is not possible for there to be mutual recognition of bans and indeed of the points system.