"samentrekken" English translation

NL

"samentrekken" in English

NL samentrekken
volume_up
{verb}

samentrekken (also: straktrekken)
samentrekken (also: beperken, vernauwen)
samentrekken (also: oplopen, contracteren)
Ik hoorde een stemmetje zeggen: "OK, die spieren moeten samentrekken.
You muscles, you gotta contract.
Je stuurt een commando dat de spieren doet samentrekken.
You send a command down, it causes muscles to contract.
Je kunt bewust de spieren in je wangen samentrekken.
You can consciously contract the muscles in your cheeks.
samentrekken (also: buigen, plooien)
samentrekken (also: rimpelen)
samentrekken (also: rimpelen, fronsen)

Context sentences for "samentrekken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDie kun je niet bewust samentrekken, vooral als je de Botox overdreven hebt.
They cannot be consciously contracted, especially if you overdid the Botox.
DutchZe moet constant samentrekken, en is daardoor haast egoïstisch.
It needs to be constantly contracting, so therefore it's almost selfish.
DutchGeen nood meer aan tegelijk samentrekken en zo.
So I didn't have to do any of the cocontracting and all that.
DutchEn we zijn van ver gekomen sinds de eerste successen van Galvani en Susana en dieren doen samentrekken of springen.
And we've come a long way since Galvani's and Susana's first successes in making animals twitch or jump.
DutchWe gingen terug naar die hoge-snelheidsvideo's, en konden het samentrekken en uitzetten van het zadel zichtbaar maken.
And we went back to those high-speed videos again, and we could actually visualize the saddle compressing and extending.
DutchLaat me nu wat zeggen over de verdeling van macht en hoe zich dat verhoudt tot machtsverspreiding en die twee daarna samentrekken.
Let me say a word now about the distribution of power and how it relates to power diffusion and then pull these two types together.
DutchVoor kleine dingetjes, zoals om iets op te pikken, moest ik mijn elleboog buigen en dan tegelijk samentrekken om de modus te veranderen.
So for the simple little things like picking something up, I would have to bend my elbow, and then I would have to cocontract to get it to change modes.
DutchAls ik dat had gedaan, moest ik mijn biceps gebruiken om de hand te laten sluiten, mijn triceps om ze te laten openen, en opnieuw tegelijk samentrekken om de elleboog weer in werking te stellen.
When I did that, I had to use my bicep to get the hand to close, use my tricep to get it to open, cocontract again to get the elbow to work again.