"schepen" English translation

NL

"schepen" in English

NL schepen
volume_up
{de}

1. politics

schepen (also: wethouder)

Context sentences for "schepen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe vraag is: waarom worden deze schepen niet in de Verenigde Staten gesloopt?
What we need to know is why the work was not done in the United States.
DutchEr moet echter nog veel worden gedaan om de veiligheid van schepen te verbeteren.
There is still, however, much to be done to improve maritime safety.
DutchIn de eerste plaats moet de richtlijn ook gelden voor bunkerolie en diesel voor schepen.
The scope of the future directives should be extended to bunker oil and marine diesel.
DutchDe Verenigde Staten beschikken zelf over faciliteiten om dergelijke schepen te ontmantelen.
Facilities for recycling them already exist in the United States of America.
DutchDan staat de deur open voor nieuwe rampen zoals met de Prestige, de Erika en andere schepen.
This will create the conditions for new crimes at sea, such as the, the and others.
DutchMeer dan 100 schepen met genetisch gemodificeerde maïs zijn in Spaanse havens binnengelopen.
Over 100 cargoes of genetically modified maize have arrived in Spanish ports.
DutchDe IMO is het er zelfs in beginsel mee eens dat de schepen ermee moeten worden uitgerust.
Indeed the IMO itself has agreed in principle that they should be fitted.
DutchSedert vorige week mogen de schepen van dit land geen Turkse havens meer aandoen.
Up until a few days ago they had been approaching Turkish ports.
DutchWe weten inmiddels wat de gevolgen zijn wanneer deze schepen de voorschriften niet naleven.
The consequences of their use in terms of non-compliance with standards are well known.
DutchZoals ik zojuist namelijk al zei, werkte ik, voordat ik de politiek inging, op schepen.
This gentleman, who has become a purser - his name is Augusto Fazio - said to me: " Well done.
DutchDe schepen bevatten slechts een zeer geringe hoeveelheid PCB's of andere schadelijke stoffen.
They have very little in the way of PCBs and other hazardous substances.
DutchBovendien behoren de communautaire schepen tot de belangrijkste vloten die op tonijn vissen.
It should be added that Community fleets are among the largest exploiters of these stocks.
DutchIn de verslagen is aandacht besteed aan essentiële zaken om de veiligheid van schepen te verbeteren.
The reports focus attention on the essential factors in increasing maritime safety.
DutchWe zouden graag zien dat de inspectie-eisen losgekoppeld worden van de leeftijd van de schepen.
We should have liked to have seen the inspection requirements apply irrespective of age.
DutchTen tweede dient de IGC de schepen van Nice achter zich te verbranden.
Secondly, the Intergovernmental Conference must put Nice behind it.
DutchDeze schepen zijn voornamelijk afkomstig uit mijn kiesdistrict en staan onder zeer strenge controle.
They fish mainly from my constituency and they are under very strict control.
DutchDat mag echter geen reden zijn de Macedoniërs af te schepen met een simpel dankjewel.
However, this should not be a reason for us to fob off the Macedonians with mere thanks, as it were.
DutchHet visserij-akkoord met Argentinië biedt subsidies voor schepen die onder Argentijnse vlag gaan varen.
The fisheries agreement with Argentina subsidizes transfers to the Argentine flag.
DutchHet staat als een paal boven water dat alledrie deze schepen ons met een milieuramp hebben opgezadeld.
It is absolutely certain that all three left us with an ecological disaster.
DutchEr moet een hulpsysteem worden opgezet voor de sloop en de bouw van schepen.
A scrapping and building assistance system must be set up.