"schreeuwen" English translation

NL

"schreeuwen" in English

NL schreeuwen
volume_up
[schreeuwde|geschreeuwd] {verb}

schreeuwen (also: joelen, roepen, gieren)
schreeuwen (also: joelen, roepen, gieren, krijsen)
Ik wens je veel spanning, plezier, roepen en schreeuwen.
Please be excited, have fun, yell, scream.
You could scream now if you want to
Luister als Chinese scholieren hun Engels oefenen door het te schreeuwen.
Listen as Chinese students practice their English by screaming it.
schreeuwen (also: joelen, roepen, gieren)
Het biedt ons de gelegenheid om van de daken te schreeuwen hoe trots wij op onze prestatie zijn.
We welcome the opportunity to shout from the rooftops how proud we are of our performance.
Hier kan de EU terecht trots op zijn, en ik vind dat we dat ook vaker van de daken mogen schreeuwen.
This is something that the EU can rightly be proud of, and I think we should shout it from the rooftops more often.
Simpelweg hard van de daken schreeuwen of te grote stappen willen maken heeft geen zin.
There is no point in simply shouting loudly from the rooftops, or wanting to take steps that are too large.
schreeuwen (also: bezoeken, heten, noemen, roepen)
De gruweldaden spreken voor zich en schreeuwen om gezamenlijke maatregelen.
The horrors of the situation speak for themselves and call for some concerted action.
Deze pijnlijke zaak schreeuwt om een grondige herziening van onze diplomatie en ons ontwikkelingsbeleid.
This painful affair calls for a far-reaching review of our diplomacy and our development policy.
schreeuwen (also: toeteren)
schreeuwen (also: joelen, brullen, bulken)
schreeuwen (also: twisten, tieren, razen)
schreeuwen
schreeuwen (also: knarsen, krijsen, gillen)

Context sentences for "schreeuwen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe families van de slachtoffers eisen dit en schreeuwen hun verdriet uit.
The families of the victims demand this and are appealing to us in their suffering.
DutchAls de Raad niet wil, is er altijd nog tijd genoeg om dat thuis van de daken te schreeuwen.
Should the Council refuse, there is still time to broadcast the fact at home.
DutchLuister als Chinese scholieren hun Engels oefenen door het te schreeuwen.
Listen as Chinese students practice their English by screaming it.
DutchMen hoeft geen brand meer te schreeuwen als het huis totaal is afgebrand.
It is no use raising the alarm after the house has burnt down.
DutchWeet je dat je je als een idioot van de muur schreeuwen tegenwoordig?
First you gonna act a fool up there on the road, now this?
Dutch. ~~~ Hysterische tieners huilen, schreeuwen, pandemonium. ~~~ Sport manie.
Let's start with Beatle mania: hysterical teenagers, crying, screaming, pandemonium.
DutchWe schreeuwen op straat over lawaai als dit heen... en doen alsof het er niet is.
(Traffic noise) We stand on street corners, shouting over noise like this, and pretending that it doesn't exist.
DutchIn de stilte van de nacht, zullen we altijd het schreeuwen horen.
In the silence of the night, we will always hear the screams.
DutchIk moest mijn coach zien schreeuwen naar me: "Kom op Lewis! ~~~ Kom op!
I had to see my coach screaming for me, "Come on Lewis!
DutchLaatst stond een van haar leden, de heer Kilroy-Silk, als een bezetene door de microfoon te schreeuwen.
Last time, one of his members, Mr Kilroy-Silk, bellowed like a bull through the microphone.
DutchSimpelweg hard van de daken schreeuwen of te grote stappen willen maken heeft geen zin.
There is no point in simply shouting loudly from the rooftops, or wanting to take steps that are too large.
DutchIk wil nogmaals aandringen op transparantie: u moet wat dat betreft niet schreeuwen voordat u geslagen wordt.
I must insist once again on transparency: do not apply a bandage until you are injured.
DutchZe zeiden: "Dit is uitdrukkelijk bedoeld om de politie een optie te geven tussen schreeuwen en schieten.
They were saying, "This is explicitly intended to give police an option between shouting and shooting.
DutchDe eerste dag waren ze zelfs aan het schreeuwen naar elkaar.
The first day, they were even shouting at each other.
DutchDe Europese economie schreeuwt om ontwikkeling en de burgers van de lidstaten schreeuwen om banen.
The European economy is crying out for development and the citizens of the Member States are crying out for jobs.
DutchHij begon tegen me te schreeuwen en ik zei tegen de tolk: "Oké, zeg hem dat hij moet kalmeren, wat zegt hij?"
And he started yelling at me, and I said to the translator, "OK, tell him to calm down, what is he saying?"
DutchMijnheer de Voorzitter, een aantal collega's was aan het schreeuwen en daarom was het erg moeilijk om te verstaan wat ik zei.
Mr President, colleagues were shouting and so it was very difficult to hear what I was saying.
DutchIk herinner me dat jij op het strand naar me aan het schreeuwen was." ~~~ (Gelach) Ik dacht dat ik een held was!
I remember my image of you was that you were up on the shore yelling at me." (Laughter) I thought I was a hero.
Dutch(Schreeuwen) Onicha: Ezra! ~~~ (Ezra: Onicha!
(Screaming) Onicha: Ezra! (Ezra: Onicha!
DutchHet is geen goede hond om naar te schreeuwen.
If she did, she would have got bitten.