NL schuur
volume_up
{de}

schuur (also: huisje, tent, kraam, loods)
volume_up
barn {noun}
Ik denk dat ze ondersteboven door de schuur heen wilden vliegen.
Best I can figure, they were trying to fly through that barn upside down.
En de boeren moesten --- er zijn van die posters in de schuur, en ze hebben ook een DVD.
And they had the farmers -- there is posters they put in the barn, and they have a DVD.
Wat staat er op het dak van die schuur?
What's on the roof of that barn?
schuur (also: loods, keet, barak)
schuur (also: loods, keet, barak, hut)
volume_up
shack {noun}
He can have my shack.
Ik ontmoette deze vrouw, Mama Rose, die dat kleine tinnen schuurtje al 32 jaar huurde, waar ze woont met haar zeven kinderen.
I met this woman, Mama Rose, who has rented that little tin shack for 32 years, where she lives with her seven children.
In Motihari, in Champaran zijn er veel mensen die in een schuurtje thee verkopen en natuurlijk is de theemarkt beperkt.
In Motihari in Champaran, there are a lot of people who sell tea on the shack and, obviously, there's a limited market for tea.
schuur (also: loods, keet, barak, matrozenliedje)
volume_up
shanty {noun}
schuur (also: markies, huisje, tent, kraam)
volume_up
shed {noun}
De familie had een klein schuurtje naast het huis, dus ik vroeg: "Kan ik daar 's nachts in mijn slaapzak slapen?"
The family had a small shed on the side of the house, so I said, "Could I sleep in my sleeping bag in the evenings?"
Wat een grondige verbouwing van het huis van de Europese Unie had moeten worden, is geresulteerd in een muurtje hier, een schuurtje daar en een aardige dakkapel erbij.
What should have been a thorough renovation of the European Union's house, has resulted in a little wall here, a shed there, and a nice dormer window.
schuur (also: huisje, tent, kraam, loods)
volume_up
stand {noun}