"score" English translation

NL

"score" in English

EN
EN

"score" in Dutch

NL score
volume_up
{de}

score (also: signaal, vlek, merk, teken)
volume_up
mark {noun}

Context sentences for "score" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet is de eerste keer dat een motie van afkeuring zo'n hoge score behaald.
This is the first time that a motion of censure has obtained such a high score.
Dutch" De gemiddelde score toen ik het deed met de computers en de groepen was 76 procent.
The average score when I'd done it with the computers and the groups was 76 percent.
DutchToen ik het experiment deed, en daarna de test, na twee maanden, was de score 76 procent.
When I did the experiment, when I did the test, after two months, the score was 76 percent.
DutchEn mijn score op de Narcisme Persoonlijkheids Index, of de NPI-16, is een geruststellende 0,31.
And my score on the Narcissism Personality Index, or the NPI-16, is a reassuring 0.31.
DutchIndien je hen zou testen, dan zouden ze alle vier dezelfde score halen op gelijk wat je hen zou vragen.
If you test them, all four will get the same scores in whatever you ask them.
DutchEn je krijgt een ZQ score in plaats van een IQ score als je wakker wordt.
score. ~~~ Instead of an I.Q. ~~~ score, you get a Z.Q.
DutchHaar score op deze test bepaalt letterlijk haar toekomst.
Her score on this one test literally determines her future.
DutchElk land krijgt een gemiddelde score voor deze dingen.
Where a country is is a sort of average score on these things.
DutchLaat ik eerst een score geven voor de belangrijkste middelen.
Let me first grade what are the most important means.
Dutch. ~~~ Niet zo'n goede score.
And this one is now 67, and that's not a good score.
DutchIk weet niet of we ons nu druk moeten maken over de score... of omdat we misschien niet kunnen winnen.
Right now I don't know if we need to worry so much about the scores, just whether or not we'll be able to take all these boys home.
DutchZe krijgen exact -- op een of twee punten na dezelfde score.
And then here's the six-year-old in the seatbelt, and in fact, they get exactly within, you know, within one or two points of the same.
DutchDe score met Carter voorop, is, 26-14.
The score closing with Carter on top, 26- 14.
DutchU heeft de regeringen van mijn politieke familie systematisch de schuld gegeven van de problemen en u heeft zelf de score bijgehouden.
You have systematically blamed the governments from my political family for problems and scored points off them.
DutchHoe hoger de score, hoe beter.
DutchIk hou de score bij, jongens.
DutchWat is de score tot nu toe?
DutchDe vier landen die onderaan de ranglijst van gendergelijkheid van de Verenigde Naties staan hebben ook de slechtste score wat armoede betreft.
The four countries placed bottom on the United Nations index measuring gender equality also come last in terms of human poverty.
DutchMijnheer de Voorzitter, Slovenië heeft zoals wij allen weten bij zijn voorbereiding de hoogste score bereikt van alle tien toetredingslanden.
Mr President, as we know, of the ten candidate countries, Slovenia best meets the entry criteria: it had only one point that was not in its favour.
DutchDe federale normen zijn dat je score lager dan 1.000 moet zijn bij deze crash om een autozitje goed te keuren, in metrische eenheden die verder niet belangrijk zijn.
The federal standards are that you have to score below a 1,000 to be an approved car seat on this crash, in some metric of units which are not important.