"stempelen" English translation

NL

"stempelen" in English

NL stempelen
volume_up
[stempelde|gestempeld] {verb}

1. general

De ontwikkelingslanden hebben inderdaad forse winst geboekt en hun stempel op de onderhandelingen gedrukt.
Indeed, the developing countries have made huge progress and have made their mark during the negotiations.
Deze kwesties zullen de komende maanden vast ook hun stempel drukken op de gemeenschappelijke discussie.
These issues will no doubt leave their mark on joint discussions in the coming months.
De uitbreiding heeft ook haar stempel gedrukt op andere gebieden.
Enlargement has, however, also made its mark on other areas.
Een Afghaanse soldaat was zo verrast me te zien dat hij vergat mijn paspoort af te stempelen.
And the Afghan soldier was so surprised to see me that he forgot to stamp my passport.
Dan zal zij een stempel zetten op de achttien door de regeringen ingediende projecten.
The Commission is being called upon to rubber stamp the 18 projects submitted by the governments.
Nu wil de EU haar dodelijke stempel van inefficiëntie erop drukken.
Now the EU wants to stamp its dead hand of inefficiency on it.

2. "van poststempel"

Context sentences for "stempelen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchBetreft: Stempelen van voorwerpen van edelmetaal
Subject: Hallmarking of precious metals
DutchWe weten dat ze werken gebruikt voor het stempelen van kleitabletjes die aan bundels goederen werden bevestigd die naar een andere plaats werden gestuurd.
We know that these were used for stamping clay tags that were attached to bundles of goods that were sent from one place to the other.
DutchIedereen weet immers dat een jonge werkloze, die iedere twee weken moet stempelen op het arbeidsbureau, zich uiteraard niet op hetzelfde moment in een ander land van de Unie kan bevinden.
We know very well, however, that an unemployed person who has to go and sign on at the Job Centre every two weeks can clearly not be in another European country at the same time.
DutchDe Commissie onderschrijft volledig de aanbevelingen die worden geformuleerd om de controles te verbeteren, door ofwel de vliegbiljetten af te stempelen of meer gebruik te maken van informatica.
The Commission fully endorses the recommendations for the improvement of controls, whether by the airline ticket cancellation method or by increased use of computer technology.