"sterren" English translation

NL

"sterren" in English

EN

NL sterren
volume_up
{plural}

sterren
Deze enorme massa van al deze sterren houdt sterren in circulaire banen in het sterrenstelsel.
This huge mass of all these stars keeps stars in circular orbits in the galaxy.
Sterren, satelieten, knipperende vliegtuigen -- de gebruikelijke rotzooi.
Stars, satellites, blinking airplanes -- typical sky junk.
Waarna ze weer bij elkaar kwamen in een volgende generatie sterren en planeten.
They then re-collapsed into another generation of stars and planets.

Context sentences for "sterren" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWe hebben geleerd dat sterren geen twinkelende lichtpuntjes zijn.
Each one is like a sun with a retinue of planets orbiting around it.
DutchMaar we moeten ook klein zijn vergeleken met sterren en planeten.
We clearly have to be large, compared to atoms, to have layer upon layer of complex structure.
DutchWanneer de ratificatie van het totale pakket in alle lidstaten plaatsvindt, staat helaas nog in de sterren geschreven.
Unfortunately, it is still impossible to tell when the overall package will be ratified in all the Member States.
DutchNu was er geen koolstof of zuurstof aanwezig in het heelal bij de Big Bang En er was ook geen koolstof of zuurstof in de eerste generatie sterren.
Now, there was no carbon and oxygen in the universe at the Big Bang.
Dutchde sterren van de hemel spelen
DutchEen van onze collega's heeft een amendement ingediend met als doel bij een overdracht tussen registers de Europese vlag met sterren in te voeren.
One of our colleagues has tabled an amendment seeking to have the emblem of the Union appear on the flag that changes register.
DutchIk ben het eens met collega Lagendijk als hij stelt dat het in de sterren geschreven stond dat er vroeg of laat uitbarstingen van geweld in Kosova zouden komen.
I agree with Mr Joost Lagendijk when he said that it was inevitable that violence would break out sooner or later in Kosova.
DutchAlleen op Europees niveau kan er sprake zijn van echte mededinging op de Europese markt tussen Europese " sterren ", dus niet tussen nationale " sterren ".
It is only at this level that we can ensure genuine competition on the European market among European champions, not national champions.
DutchNaar wat wij hebben gehoord, staan de sterren eigenlijk zo gunstig dat ook de Raad meedoet, zodat alle drie de instellingen het eens zijn.
According to what we have heard, there are actually very good indications that the Council will go along with it, so that all three institutions will be in this together.
DutchZij zal pas tevreden zijn als haar eigen vloot met kanonneerboten en de vlag met de vijftien sterren toeziet op de eerbiediging van haar visserijbeleid.
The European fishing sector is currently suffering a series of challenges due to an increase in competition caused by the globalisation of the fish products market.
DutchWaarschijnlijk zullen wij de Europese sterren nooit roze zien worden, maar wij kunnen wel al rokende kringetjes blazen en dromen en, u weet, dromen is soms een bron van filosofie.
So if we cannot see life through rose-coloured spectacles, we will at least be able to make smoke rings, for dreams are sometimes a source of wisdom.
DutchHet tweede gebied is de staatssteun: zet uw strenge controle voort, maak zo veel mogelijk nationale " sterren " onschadelijk, want ze zijn slecht voor de consumenten en de belastingbetalers.
Secondly, on state aid: continue your vigorous control, kill all the national champions you can – they are bad for consumers and taxpayers.
DutchTijdens heldere nachten wanneer er veel licht van sterren en de maan is kan dat licht tot op de diepte in het water waar de inktvis leeft doordringen omdat het heel ondiep is.
On bright nights when there is lots of starlight or moonlight that light can penetrate the depth of the water the squid lives in, since it's just in those couple feet of water.
DutchAls we in Amsterdam tot een akkoord komen - en nogmaals, de sterren staan niet slecht aan de hemel -dan kan het zijn dat het zoals een van u zegt minder is dan gehoopt.
If we reach an agreement in Amsterdam - and once again the situation does not seem so bad - it is possible that the results will not match our expectations as someone has already emphasized.