"stort" English translation

NL

"stort" in English

NL stort
volume_up
{het}

stort

Context sentences for "stort" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchAls je geld stort voor een goed doel, zul je er emotioneel betrokken bij worden.
You donate money to a cause, and you become emotionally involved in that cause.
DutchOm een ster te formeren heb je een grote bal gas en stof nodig die ineen stort.
To get a star to form, you need a big ball of gas and dust to collapse.
DutchAls wij die niet treffen, stort de rundvleesmarkt in geheel Europa in elkaar.
Otherwise the beef and veal market will collapse throughout Europe.
DutchU moet van mij niet verwachten dat ik me in een betoog over het belang van de Europese film stort.
Do not expect me to launch into a speech on the importance of European cinema.
DutchHak die boom om en het regenwoud stort als ecosysteem in elkaar.
You cut down that tree, the rain forest collapses as an ecosystem.
DutchDe landbouw stort in elkaar en de hongersnood grijpt om zich heen.
Agriculture is collapsing and famine is becoming widespread.
DutchOok zij moeten met lede ogen aanzien hoe hun bevolking zich in dergelijke riskante avonturen stort.
They too do not watch with a light heart as members of the population embark on such perilous missions.
DutchMaar dan krijg je een andere test, ze vertellen je dat je hiv-positief bent en je wereld stort in elkaar.
And then they give you another test and they tell you you're HIV-positive, and you're devastated.
DutchAls u dat niet wil begrijpen, dan stort u zichzelf net als alle religieuzen in uw eigen ongeluk.
If you refuse to understand that, you will, like all members of religious sects, create a rod for your own backs.
DutchU houdt zich niet met praktische zaken bezig, maar u stort zich op allerlei idealistische gemeenschappelijke beleidspunten.
Instead of getting on with practical issues, you launch upon idealistic common policies.
DutchAls het doek voor hen valt, dan stort de hele visserijsector in.
If they go, the whole industry will collapse.
DutchLehman Brothers valt om, de hele boel stort in.
Lehman Brothers goes down, the whole lot collapses.
Dutch'n Goddelijke muziek stort zich uit over hen allen.
A divine music...... bursts out over them all.
DutchDan gaat hij terug naar zijn kamer, stort in en huilt omdat hij ervan overtuigd is dat de situatie hopeloos is.
And then he goes back to his quarters, breaks down and weeps because he's convinced that the situation is hopeless.
DutchAls er iets ontbreekt, stort het in elkaar.
DutchEen staatshoofd dat zijn eigen land in de chaos stort en zijn eigen mensen vervolgt, verdient ons respect eigenlijk niet.
A Head of State who plunges his own country into chaos, and persecutes his own people does not really deserve our respect.
DutchJe tere lijf stort langzaam in.
Your little body's slowly breaking down
DutchWeet u, Europa is net een opstijgend vliegtuig: of het vliegt sneller om te kunnen stijgen, of het stort naar beneden.
The truth is that Europe resembles an aeroplane taking off: either it accelerates and keeps rising upwards or it falls to the ground.
DutchHet is duidelijk dat men in dezen de bevolking van de Europese landen eens te meer blindelings in het avontuur stort.
It is clear that, in this affair, the population of the countries of Europe is once again being launched into the unknown, blindfolded.
DutchVoor industriële NiCad-batterijen wordt het gesloten kringloopsysteem gegarandeerd door het voorgestelde verbod op stort en verbranding.
For industrial NiCad batteries the closed-loop system is guaranteed by the proposed ban on landfill and incineration.