"storting" English translation

NL

"storting" in English

NL storting
volume_up
{de}

Latere storting van kapitaal, reserves en voorzieningen van de Europese Centrale Bank
Deferred payment of capital, reserves and provisions of the European Central Bank
Storting geschiedt door elke lidstaat in verhouding tot zijn aandeel in het geplaatste kapitaal.
Each Member State shall make this payment in proportion to its share of the subscribed capital.
Storting in contanten geschiedt uitsluitend in euro.
Cash payments shall be made exclusively in euro.

Context sentences for "storting" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchStorting in contanten geschiedt uitsluitend in euro.
Cash payments shall be made exclusively in euro.
DutchDaarmee wordt een juridisch kader geschapen voor de veilige verwijdering van diermeel door verbranding, begraving of storting.
It creates a legal framework for the safe disposal of meat-and-bone meal by incineration, burial or landfill.
DutchDe vraag is of de huidige Labourleden hergebruikt, gerecycleerd of, zoals ik vermoed, beschouwd zullen worden als inert afval voor storting.
The question is: will the present Labour MEPs be re-used, recycled or, as I suspect, treated as inert waste for landfill?
DutchHet lijdt geen twijfel dat er kosten moeten worden gemaakt om aan deze eisen te voldoen en dat er een belasting moet worden ingevoerd op de afvalstoffen die voor storting bestemd zijn.
There is no doubt that costs will be incurred in fulfilling these requirements and that a tax will have to be imposed on waste destined for landfills.
DutchAfvalpreventie is een van de methoden om het probleem aan te pakken, omdat afvalverwijdering - hetzij door storting hetzij door verbranding - schadelijk is voor de volksgezondheid en het milieu.
The prevention of waste is one of the ways of tackling it, because the disposal of waste – whether through landfill or incineration – causes health and environmental problems.