"strijder" English translation

NL

"strijder" in English

NL strijder
volume_up
{de}

strijder (also: vechter)
Welnu, tot nu toe werd in Afghanistan geen enkele Tsjetsjeense strijder aangetroffen.
The international forces which were and still are in Afghanistan looked day after day for Chechen fighters.
Gisteren nog werden twee wijken in Ambon platgebrand door de Jihad-strijders.
Only yesterday, the Jihad fighters burnt down two housing estates in Ambon.
Men krijgt deze strijders ook met geweld niet uit de bergen.
It will not be possible to get these fighters out of the mountains using force.
strijder (also: militair, krijger, krijgsman)
Eerste Minister, op bevel van de koning, brengen we u de grote strijder.
By order of His Majesty we have brought the mighty warrior
Sky was a superior warrior.
Summon the warrior!
strijder

Context sentences for "strijder" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWelnu, tot nu toe werd in Afghanistan geen enkele Tsjetsjeense strijder aangetroffen.
The international forces which were and still are in Afghanistan looked day after day for Chechen fighters.
DutchIk zeg dit als fanatiek strijder voor vrijheid, democratie, de mensenrechten en het milieu.
I am telling you this as a fervent supporter of freedom, democracy, human rights and the environment.
DutchWie mij kent, weet dat ik een verwoed strijder ben tegen alle vormen van subsidies, omdat die doorgaans rechtstreeks leiden tot concurrentievervalsing.
Anyone who knows me knows that I fight furiously against subsidies of all kinds, for distortions of competition follow hard on their heels, as a rule.
DutchNu is het de hoogste tijd dat ook wij eindelijk onze plicht vervullen en heel duidelijk zeggen: wij staan achter de strijder voor burgerrechten en journalist Pasko.
It is now high time for us, too, at last to do our duty and say clearly that we stand behind Grigory Pasko, journalist and defender of citizens ' rights.
DutchTwintig miljoen Sovjetburgers zijn in de Tweede Wereldoorlog omgekomen, als strijder van het Rode Leger, bij de hongerblokkade van Leningrad en als slavenarbeider.
The Second World War claimed the lives of 20 million Soviet citizens, who served with the Red Army, starved in the siege of Leningrad, and were forced to labour as slaves.
DutchWij zijn verheugd over de vrijlating van de strijder voor democratie Saad Ibrahim, en het doet ons, net als alle ware vrienden van Egypte, genoegen dat deze slepende kwestie voorbij is.
We welcome the release of democracy activist Saad Ibrahim and share the satisfaction of all true friends of Egypt that this long-running saga is over.
DutchMijnheer de Voorzitter, 12 jaar geleden vroeg een Tsjechische strijder voor de burgerrechten die gearresteerd dreigde te worden een westerse regeringsleider om hulp.
Mr President, twelve years ago, a Czech human rights activist in Prague wanted to appeal to a Western head of government for help in the face of his impending imprisonment.
DutchIntegendeel, onlangs is oppositieleider en strijder voor de mensenrechten Agboyibo voor zes maanden in de gevangenis gegooid, omdat hij de minister-president zou hebben beledigd.
On the contrary, the opposition leader and human rights campaigner, Mr Agboyibo, was thrown into jail for six months, for allegedly insulting the Prime Minister.