"teniet" English translation

NL

"teniet" in English

NL teniet
volume_up
{adverb}

teniet (also: tenietgedaan)
teniet (also: tenietgedaan)
Voor een groot deel zal het " enorme " voordeel dus teniet worden gedaan.
The 'enormous ' advantage will thus be largely undone.

Context sentences for "teniet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchPas dan zijn we in staat om de vrijblijvendheid van de verklaringen teniet te doen.
Only then will we be able to overcome the lack of commitment in the declarations.
DutchMilitairen hebben de macht gegrepen en alle prille vooruitgang is weer teniet gedaan.
The military has seized power and all the early progress has been reversed.
DutchMaar de eigenzinnige koers van de regering doet dit steeds weer teniet.
Yet the stubborn line taken by the government keeps destroying these efforts.
DutchMaar kan de Europese Unie als vredesproject in Kopenhagen teniet worden gedaan?
Could the EU as a peace project be destroyed in Copenhagen, however?
DutchHet europroject zou het succes van de Europese unie wel eens teniet kunnen doen.
The Euro project has the potential to undo the success of the EU.
DutchDaarmee doet hij het vertrouwen van alle kiezers in zijn land teniet.
In so doing, he destroys the confidence of all the voters in his country.
DutchWelnu, de tekst van de overeenkomst dreigt al deze inspanningen teniet te doen.
And now the text of the treaty risks wasting all these efforts.
DutchOp die manier zouden alle beoogde voordelen teniet worden gedaan.
This would take away all the benefits that are actually being sought.
DutchDeze stijging van gereden kilometers doet de winst die de zuinige en schone motor oplevert teniet.
This increase in miles negates the profit gained from using an economical and clean engine.
DutchEen paar dingen zijn intussen door deze moord weer teniet gedaan.
Some of this has been destroyed again as a result of this murder.
DutchDit soort incidenten ondermijnen de toch al kwetsbare wapenstilstand en dreigen die teniet te doen.
These incidents undermine the already fragile ceasefire and threaten to destroy it completely.
DutchWe moeten voorkomen dat deze inspanningen nu door enkele moeilijk te controleren elementen teniet worden gedaan.
We must not allow the action of a few unruly elements to frustrate these efforts.
DutchDit doet het effect van een groot deel van de emissiereducties in andere sectoren teniet.
This completely wipes out the effect of a large proportion of the reductions in emissions in other sectors.
DutchHet zou gevaarlijk zijn deze rijkdom door uniformiteit teniet te doen.
It would be dangerous to stifle this by uniformity.
DutchHet is alleen jammer dat deze goede bedoelingen volledig teniet worden gedaan door de concrete voorstellen.
However, these good intentions are contradicted by the proposals that have actually been made.
DutchLaten we er geen doekjes om winden: de Commissie doet de besluiten van het Parlement geheel willekeurig teniet.
To be perfectly frank, the Commission high-handedly invalidated the decisions of Parliament.
DutchNu heeft men die bezuinigingen grotendeels teniet kunnen doen.
Now we have been able to prevent most of these cuts.
DutchEn dan praten we nog maar over een fractie van het geld dat nodig is om de catastrofale gevolgen van het ongeluk teniet te doen.
This is only a fraction of the money needed to deal with the disaster as a whole.
DutchEen eventueel besluit om de Olympische Spelen in China te houden doet de hele gedachte achter de Olympische Spelen teniet.
A decision in favour of the Olympic Games in China is a breach of the whole Olympic ethos.
DutchHet is jammer dat de rapporteur de mogelijkheid die het voorstel van de Commissie biedt, teniet wil doen.
It is a pity that the rapporteur intends to nullify the opportunity that the Commission's proposal is presenting.