"tenuitvoerlegging" English translation

NL

"tenuitvoerlegging" in English

NL tenuitvoerlegging
volume_up
{de}

tenuitvoerlegging (also: uitvoering, executie, terechtstelling)
De financiële tenuitvoerlegging van het Fonds in 2001 was over het algemeen acceptabel.
The financial execution of the fund in 2001 was generally acceptable.
- Dit verslag heeft betrekking op het overschot bij de tenuitvoerlegging van de begroting 2004.
This report addresses the surplus resulting from the execution of the budget for 2004.
Ik ga er dan ook vanuit dat de Commissie in de toekomst de tenuitvoerlegging van het beter zal controleren.
I trust that in the future the Commission will inspect the implementation and execution of the acquis more seriously.
tenuitvoerlegging (also: uitvoering, implementatie)
De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van deze maatregelen.
Member States are responsible for the implementation of these measures.
Tenuitvoerlegging van het Verdrag van Amsterdam: gevolgenvan nauwere samenwerking
Implementation of the Amsterdam Treaty: implications of closer cooperation
Ten vierde de tenuitvoerlegging van de regelgeving inzake de havenontvangstfaciliteiten.
Fourthly, implementation of the regulations relating to port reception facilities.

Context sentences for "tenuitvoerlegging" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe tenuitvoerlegging van de STCW-codes kan alleen maar een allereerste stap zijn.
To this end, application of the STCW code can be no more than a very first step.
DutchBij de praktische tenuitvoerlegging ervan plaats ik echter de nodige vraagtekens.
As for whether or not it is being implemented effectively, I must say I have my doubts.
DutchDe Commissie heeft een grote rol gespeeld bij de tenuitvoerlegging van deze richtlijnen.
The Commission has played a strong role in trying to enforce these directives.
DutchIk heb ook mijn zorgen op het punt van de tenuitvoerlegging en de controle.
I also have concerns about how they will be implemented and how they will be policed.
DutchDe EU is weinig krachtdadig opgetreden bij de tenuitvoerlegging van haar eigen sancties.
The EU has been less than robust in strictly implementing its own sanctions regime.
DutchHetzelfde geldt voor de tenuitvoerlegging van de visserijovereenkomst met Marokko.
The same goes for the adoption of the fisheries agreement with Morocco.
DutchDe voorwaarde voor de tenuitvoerlegging van het acquis communautaire is niet voorhanden.
The whole basis for actually implementing the acquis communautaire is absent.
DutchIn de tussentijd is de Commissie verdergegaan met de tenuitvoerlegging van haar voorstellen.
In the meantime, the Commission has gone further in implementing its proposals.
DutchSommige landen zijn pas in 1996 begonnen met de feitelijke tenuitvoerlegging ervan.
In fact, it was not until 1996 that some countries began to apply it.
DutchWij hebben ook een ' road map ' opgesteld voor de tenuitvoerlegging van het actieplan.
We have also prepared a 'road map'setting out the means of implementing the action plan.
DutchDe volgende uitdaging voor Albanië is de tenuitvoerlegging van de SAO.
Successfully implementing the SAA will be Albania ’ s next major challenge.
DutchDit betreft vooral het Financieel Reglement en de regels voor de financiële tenuitvoerlegging.
It mainly concerns the Financial Regulation and the financial implementing rules.
DutchEen van de moeilijkste punten is echter de tenuitvoerlegging van dergelijke maatregelen.
However, the difficulties in implementing these proposals are one of the crucial points.
DutchHet schort dit programma met name aan samenhang en tenuitvoerlegging.
In particular, this programme lacks cohesion and has been insufficiently implemented.
DutchWij wachten nog steeds op de tenuitvoerlegging in de Balkanlanden.
We are still waiting for it to be implemented in the countries of the Balkans.
DutchIn dat licht ben ik tevreden over de tenuitvoerlegging van richtlijn 98/58.
In those circumstances, I am satisfied that Directive 98/ 58 is being properly implemented.
DutchDe IMO is niet van plan uitstel toe te staan voor de tenuitvoerlegging van deze maatregelen.
The IMO has no intention of granting more time in which to implement these measures.
DutchHet is onze taak om de tenuitvoerlegging van de interne markt te garanderen.
It is our task here in Parliament to ensure that the internal market is carried into effect.
DutchDe Indonesische regering heeft nog niet ingestemd met de tenuitvoerlegging van dit programma.
The launch of this programme has not yet been approved by the Indonesian Government.
DutchDe argumenten voor de tenuitvoerlegging van het spoorwegenpakket zijn al veelvuldig uiteengezet.
Arguments for implementing the rail package have been put forward many times now.