"terugzetten" English translation

NL

"terugzetten" in English

NL terugzetten
volume_up
{verb}

terugzetten (also: degraderen)
terugzetten (also: hinderen, achteruitzetten)

Context sentences for "terugzetten" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet zou werkelijk een drama zijn mochten wij nu een stap terugzetten.
It really would be terrible to see a retrograde step being taken here.
DutchLaten we nu een stapje terugzetten om enigzins te begrijpen wat er in Amerika te waarderen valt.
So, let's take a step back, and kind of, understand what is to be appreciated in America.
DutchBritse vissers zijn diep verontwaardigd over dit terugzetten van vis, dat vaak bijna 50% van de gevangen vis betreft.
UK fishermen are outraged at discards, which continually account for nearly 50 % of catches.
DutchDit vergemakkelijkt het levend terugzetten van marlijn en kan zo bijdragen tot de instandhouding van de visbestanden.
This gear helps with the live release of marlin and so can contribute to the conservation of the stocks.
DutchLaat ons de klok terugzetten tot december 1995.
Let us put the clocks back to December 1995.
DutchDe crisis in Rusland zou immers de klok kunnen terugzetten in weerwil van de historische hervormingen die hebben plaatsgevonden.
The Russian crisis could roll the clock back in spite of the great historic changes that have taken place.
DutchWat de controversiële kwestie van het terugzetten van vis betreft is het de hoogste tijd dat we voor eens en altijd een einde maken aan deze trieste gang van zaken.
As far as the controversial issue of discards is concerned, it is time to sort out this whole sorry mess once and for all.
DutchRegionalisatie is voor mijn land van essentieel belang: een beleid dat daarin niet voorziet zou ons tientallen jaren terugzetten in de geschiedenis en bovendien in strijd zijn met het Verdrag.
Regionalisation is essential for my country; anything less would set us back decades and run counter to Treaty objectives.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, ik wil tegen de vorige spreker graag zeggen dat die arbeiders en anderen voor geen prijs de klok willen terugzetten naar de tijd van voor Solidariteit.
Mr President, I should like to say to the previous speaker that those workers and others would not, at any price, wish to turn the clock back to the time before Solidarity.