"toevluchtsoord" English translation

NL

"toevluchtsoord" in English

NL toevluchtsoord
volume_up
{het}

toevluchtsoord (also: haven)
volume_up
haven {noun}
Het Verdrag was in de eerste plaats bedoeld om mensen die vluchtten voor de tirannie van het communisme een toevluchtsoord te kunnen bieden.
It was designed first and foremost to ensure that refugees from communist tyranny would have access to safe havens.
De gebeurtenissen van de afgelopen jaren hebben ons laten zien hoezeer falende staten een bron van instabiliteit kunnen zijn en een veilig toevluchtsoord kunnen vormen voor terroristen en criminelen.
The events of recent years have shown us the extent to which the existence of failing states can be a source of instability and can create safe havens for terrorists and criminals.
Deze partnerinstelling van de UNHCR is een onvervangbaar toevluchtsoord voor Tibetanen die uit hun eigen geboorteland moesten vluchten.
This partner institution of the UN Human Rights Convention is an indispensable place of refuge for Tibetans who are obliged to flee their homeland.
toevluchtsoord (also: heiligdom)
Zowel de voorstelling van het Fort Europa als die van het Toevluchtsoord Europa missen elke band met de realiteit.
The truth is that neither the concept of Fortress Europe nor that of Sanctuary Europe has much to do with reality.
Het heeft niet dezelfde klank voor ons als het nationaal park in Alaska, maar dat zou wel moeten, want het is een toevluchtsoord voor vogels.
It doesn't have the same resonance for us that the Arctic National Wildlife Refuge has, but it should, I mean, it's a bird sanctuary.
De tunnel was ooit gebouwd voor de welvaart van de stad, maar is nu een toevluchtsoord voor verstotenen, die volstrekt vergeten zijn in het dagelijkse leven van de stadsmens.
The tunnel was once built for the prosperity of the city, but is now a sanctuary for outcasts, who are completely forgotten in the average urban dweller's everyday life.
toevluchtsoord (also: onderdak, toeverlaat, bescherming, beschutting)
toevluchtsoord

Context sentences for "toevluchtsoord" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchZij worden het toevluchtsoord voor toestellen uit derde landen die meestal niet voldoen aan de Europese normen.
It becomes the refuge for thirdcountry aircraft which generally do not meet European standards.
DutchHet Verdrag was in de eerste plaats bedoeld om mensen die vluchtten voor de tirannie van het communisme een toevluchtsoord te kunnen bieden.
It was designed first and foremost to ensure that refugees from communist tyranny would have access to safe havens.
DutchEen lidstaat mag voor delinquenten niet meer als toevluchtsoord dienen waar zij gevrijwaard zijn tegen vervolging en bestraffing door een andere lidstaat.
A Member State must not be allowed to act as a refuge for a criminal who can then avoid prosecution and sanctions brought by another Member State.
DutchEuropa mag een land zijn van asiel en vrijheid, maar het mag nooit een toevluchtsoord worden voor criminelen, terroristen, drugshandelaars, dictators en folteraars.
Europe may be an area of asylum and freedom, but what it will never be, of course, is an asylum for criminals, terrorists, drug-traffickers, dictators and torturers.
DutchHet is van cruciaal belang dat de misdadigers nergens een toevluchtsoord kunnen vinden, want zij kunnen met hun informatie en deskundigheid gemakkelijk van de ene lidstaat naar de andere reizen.
It is absolutely essential that we leave no hiding-place for criminals, who can move very quickly with their information and their expertise from one Member State to another.
DutchDe gebeurtenissen van de afgelopen jaren hebben ons laten zien hoezeer falende staten een bron van instabiliteit kunnen zijn en een veilig toevluchtsoord kunnen vormen voor terroristen en criminelen.
The events of recent years have shown us the extent to which the existence of failing states can be a source of instability and can create safe havens for terrorists and criminals.