"tot en met" English translation

NL

"tot en met" in English

NL

tot en met {adverb}

volume_up

Similar translations for "tot en met" in English

tot preposition
en conjunction
English
met adverb
met preposition
met conjunction
English

Context sentences for "tot en met" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDoor het akkoord zijn de amendementen 1 tot en met 7 niet meer van toepassing.
In the light of the agreement, Amendments Nos 1 to 7 are no longer applicable.
DutchCollega's, mijn voorstellen zijn vervat in de amendementen 29 tot en met 53.
Ladies and gentlemen, my proposals are incorporated in Amendments Nos 29 to 53.
DutchTegen die achtergrond kan de Commissie de amendementen 1 tot en met 4 niet aanvaarden.
Against this background, the Commission is unable to accept Amendments Nos 1 to 4.
DutchNu kunnen onze vissers tot en met 30 juni 2006 voor de kust van Senegal blijven vissen.
It will enable our fishermen to continue fishing in Senegal until 30 June 2006.
Dutch"... gelden als overgangsregeling de volgende artikelen 1 tot en met 5 ".
'The following Articles 1-5 shall apply by way of a transitional arrangement '.
DutchDe amendementen 42, 48, 49, 51 tot en met 55, 66, 78 en 92 zijn in principe aanvaardbaar.
Amendments Nos 42, 48, 49, 51 to 55, 66, 78 and 92 can be accepted in principle.
DutchDe aanwezigen zijn gemeld van A tot en met K, en op de tweede pagina idem dito.
The members present are shown from A to K and the next page is the same.
DutchIk heb het dan over de amendementen 53 tot en met 56, en 61 tot en met 66.
They are Amendments Nos 53 to 56 and 61 to 66 that seek to modify Annex III.
DutchOm die redenen kan de Commissie de amendementen 1 tot en met 10 niet aanvaarden.
For those reasons the Commission cannot accept Amendments Nos 1 to 10.
DutchDeze ontmoeting tussen Rusland en Amerika wordt gehouden van 24 tot en met 26 mei.
This meeting between Russia and the United States will take place between 24 and 26 June.
DutchTot slot kan de Commissie de amendementen van het compromis 28 tot en met 43 overnemen.
In conclusion, the Commission can accept compromise Amendments Nos 28 to 43.
DutchDe artikelen 11 tot en met 14 en 17 zijn van toepassing op de leden van de Commissie.
Articles 11 to 14 and Article 17 shall apply to members of the Commission.
DutchIk verzoek dan ook om unanieme steun van het Parlement voor de amendementen 9 tot en met 12.
I would therefore request the House ’ s full support for Amendments Nos 9 to 12.
DutchDe Commissie kan de amendementen 1, 3, 4, 19 en 27 tot en met 34 echter niet aanvaarden.
The Commission cannot, however, accept Amendments 1, 3, 4, 19, and 27 to 34.
DutchDe Commissie kan alle compromisamendementen 60 tot en met 94 aanvaarden.
The Commission can accept all compromise Amendments Nos 60 to 94, inclusive.
DutchDaarom kan ik niet instemmen met de amendementen 20, 21, 27 tot en met 30 en 35.
That is why I cannot accept Amendments Nos 20, 21, 27 to 30 and 35.
Dutchde streepjes van artikel 7, lid 1, worden respectievelijk de punten a) tot en met k);
The indents of Article 7(1) shall become points (a) to (k) respectively.
DutchDe Commissie stemt niet in met de amendementen 9 tot en met 20 en de amendementen 25 en 26.
The Commission cannot accept Amendments Nos 9 to 20, Amendment Nos 25 and 26.
DutchIn dat geval worden de artikelen 5 tot en met 9 dienovereenkomstig hernummerd.2.
In that case Articles 5 to 9 shall be renumbered in consequence.2.
DutchHet spijt me dan ook dat de Commissie de amendementen 72 tot en met 74 niet kan steunen.
Thus I regret that the Commission cannot support Amendments Nos 72 to 74.