"tot het eind" English translation

NL

"tot het eind" in English

NL

tot het eind {adverb}

volume_up
tot het eind (also: tot het einde)
De Raad wilde tot het eind toe de betalingskredieten beperken.
Right to the end, the Council wanted to limit payment appropriations.
Ik vind dat de hele Commissie aanwezig moet zijn tot het eind van dit debat.
I consider that the whole Commission should attend until the end of this debate.
Nu moet er voor gezorgd worden, dat de consensus tot het eind toe bewaard blijft.
Now we have to see to it that there is consensus right to the end.
tot het eind (also: met, aan, totaliter, geheel)

Similar translations for "tot het eind" in English

tot preposition
het pronoun
English
het article
English
sneeuwen verb
English
waaien verb
spijten verb
regenen verb
English
motregenen verb
hagelen verb
English
vriezen verb
English
lukken verb
ladderen verb
English
dunken verb
eind noun
hét article
English

Context sentences for "tot het eind" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchVan deze 85 opnames, zijn er maar drie daadwerkelijk succesvol tot het eind gekomen.
Of those 85 takes, only three actually successfully completed their run.
DutchHij is van het begin tot het eind behulpzaam en bereidwillig geweest.
He has been helpful and cooperative throughout.
DutchEn de machine zou synchroon blijven lopen tot het eind.
And the machine would maintain synchronization throughout.
Dutchen tot het eind bleef het verdriet, de misère.
even then. ~~~ All along it was the sadness, the squalor,
DutchHet is van wezenlijk belang dat de patiënt zich realiseert dat een eenmaal begonnen kuur tot het eind wordt afgemaakt.
It is extremely important that patients realise that once a course of treatment has begun it must be finished.
DutchHet schema waartoe tien jaar geleden besloten is loopt tot het eind van 2005, en dus zal in 2006 een nieuwe tienjarige cyclus aanvangen.
The system which was adopted ten years ago will expire in late 2005, and in 2006 a new ten-year cycle will begin.
DutchOm de sector tegemoet te komen kondigde de Britse regering overheidssteun aan, waarop tot het eind van deze maand een beroep gedaan zou kunnen worden.
Tunne Kelam has already raised the matter of the human rights situation in Russia and, in particular, the treatment of Mikhail Khodorkovsky.
DutchAlle middelen moeten tot het eind toe worden aangewend, eerst preventie, dan hergebruik, en onze politici moeten een systeem kunnen vinden waarin deze doelstellingen elkaar niet bedreigen.
Every single means must be used, first prevention, then recovery, and our politicians must be able to find a system in which these objectives do not pose a threat to one another.