"tot het einde" English translation

NL

"tot het einde" in English

NL

tot het einde {adverb}

volume_up
tot het einde (also: tot het eind)
In deze kwestie zijn zij tot het einde gegaan; hierover is ook gepraat vandaag.
They followed the matter through to the end, and it is still being discussed today.
Laten wij de Commissie dan ook niet tot het einde volgen in wat zij ons voorstelt.
I beg of you, therefore, that we do not follow the Commission's proposal to the end.
Het vraagstuk van de samenstelling van de raad van bestuur heb ik tot het einde bewaard.
I have left to the end the question of the composition of the governing council.
tot het einde (also: met, aan, totaliter, geheel)
In deze kwestie zijn zij tot het einde gegaan; hierover is ook gepraat vandaag.
They followed the matter through to the end, and it is still being discussed today.
Jammer genoeg werd hij niet tot het einde van zijn logica gevolgd.
Unfortunately, this was not followed through to its logical conclusion.
De Unie moet zich tot het einde toe verantwoordelijk blijven opstellen.
The European Union must see its responsibilities through to the end.

Similar translations for "tot het einde" in English

tot preposition
het pronoun
English
het article
English
waaien verb
hagelen verb
English
spijten verb
regenen verb
English
motregenen verb
lukken verb
vriezen verb
English
sneeuwen verb
English
ladderen verb
English
dunken verb
einde noun
hét article
English

Context sentences for "tot het einde" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDat was niet zo vanzelfsprekend, wij hebben er tot het einde toe voor moeten vechten.
This could not be taken for granted, and we struggled over it to the last.
DutchWij moeten de diplomatieke weg vastberaden en tot het einde toe blijven bewandelen.
The diplomatic options should therefore be explored with conviction until they are exhausted.
DutchHet verbieden van bemiddelingskosten zou leiden tot het einde van de activiteiten van bemiddelingsbureaus.
Refusing to pay such costs would lead to the work of the agencies discontinuing.
DutchIk stel dus voor dat wij ons samen tot het einde toe voor de realisering van dit doel blijven inzetten.
I therefore propose that together we undertake to ensure that this is done.
DutchIn studie 16, waar je iemand zoals jullie helemaal tot het einde ziet gaan. ~~~ gaat 90% tot het einde.
In study 16, where you see somebody like you go all the way, 90 percent go all the way.
DutchIk zou nog een volgens mij fundamentele bedenking willen maken die ik tot het einde heb bewaard.
I shall conclude with what I consider to be a key consideration.
DutchIk ben het natuurlijk met u eens dat zijn aanwezigheid tot het einde van het debat de voorkeur had verdiend.
It would have been better if he could have stayed longer, and I agree with you on this.
DutchMevrouw Fontaine, u hebt de vergadering tot het einde voorgezeten.
Mrs Fontaine, you were in the Chair throughout the sitting.
DutchIk hoop dat de ontwikkeling die onder druk in Berlijn in gang is gezet, ook tot het einde toe stand houdt.
I hope that the developments launched so successfully in Berlin will manage to stay the course.
DutchWat zouden we niet te horen krijgen als een van de hongerstakers tot het einde was doorgegaan en was overleden?
What would people be saying now if one of the hunger strikers had gone all the way and died?
DutchMocht u echter tot het einde willen gaan en een voorlopig vonnis willen vellen, dan moet u zich slechts een vraag stellen.
But if you want to push this and prejudge, you must ask yourselves one simple question.
DutchIn feite hebben we een allesomvattende strategie nodig voor de omgang met voedsel van het begin tot het einde.
What we really need is a comprehensive strategy for dealing with food at every stage of its production.
DutchHiertegen hebben wij van het begin tot het einde neen gezegd.
We gave that the thumbs-down from the word go.
DutchMaar men moet ook tot het einde van de communautaire logica gaan, dat wil zeggen de medebeslissingsprocedure invoeren.
But we should go to the conclusion of Community logic, i. e. introduce the codecision procedure.
DutchVan het begin tot het einde heeft de opstelling van deze tekst aanleiding gegeven tot een reeks onverwachte, dubieuze beslissingen.
From start to finish, the framing of the Charter gave rise to a series of takeovers by force:
DutchIk kan dat gelukkig tot het einde toe volhouden.
DutchWij moeten deze gedragscode volgen en het moet mogelijk zijn de wapens van het begin tot het einde van hun levenscyclus te traceren.
We need to follow this agreement up, with the possibility of monitoring weapons throughout their life cycle.
DutchIk besloot om dit idee tot het einde te volgen en om dus alles in de Bijbel letterlijk te nemen zonder te kiezen of te delen.
I decided to take it to its logical conclusion and take everything in the Bible literally, without picking and choosing.
DutchIk wil de geachte afgevaardigden tot slot nog mijn verontschuldigingen aanbieden voor het feit dat ik niet tot het einde van dit debat kan blijven.
Finally, I wish to apologise to honourable Members for the fact that I cannot stay for the whole of this debate.
Dutchiets uitzitten tot het einde