"tot het uiterste gaan" English translation

NL

"tot het uiterste gaan" in English

volume_up
tot het uiterste gaan {vb}
volume_up
tot het uiterste gaan {vb} [idiom]
NL

tot het uiterste gaan {verb}

volume_up
tot het uiterste gaan
to go to any length

Similar translations for "tot het uiterste gaan" in English

tot preposition
het pronoun
English
het article
English
spijten verb
regenen verb
English
motregenen verb
vriezen verb
English
hagelen verb
English
lukken verb
sneeuwen verb
English
waaien verb
ladderen verb
English
dunken verb
uiterste noun
gaan verb
gaan
English
hét article
English

Context sentences for "tot het uiterste gaan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWelnu, ik heb dit gedaan en wij zullen tot het uiterste gaan.
Those requirements have been complied with, and now we are approaching the end.
DutchZijn wij bereid om tot het uiterste gaan?
Is there the will to make every effort to do so?
DutchWij moeten tot het uiterste gaan om het ontwikkelingsbeleid zo te laten functioneren dat de kloof tussen Noord en Zuid wordt gedicht.
We must do our utmost to make development policy in such a way that the divide between North and South is bridged.
DutchWij moeten tot het uiterste gaan om oorlog in Irak te voorkomen en tegelijk tot serieuze vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten te komen.
We must do our utmost to prevent war in Iraq and at the same time engage in serious peace negotiations in the Middle East.
DutchWij zullen tot het uiterste gaan om een aanzienlijke verhoging te bekomen, zodat het programma de komende jaren zijn doelstellingen kan verwezenlijken.
We shall fight to the last for a significant increase which will enable the programme to meet its goals in the coming years.