"tot in het kleinste detail" English translation

NL

"tot in het kleinste detail" in English

NL tot in het kleinste detail
volume_up
[idiom]

tot in het kleinste detail (also: tot in detail, tot in de puntjes)
Tot dusver waren de voorstellen tot in het kleinste detail vastgelegd.
Until now, proposals have been settled down to the last detail.

Similar translations for "tot in het kleinste detail" in English

tot preposition
in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
het pronoun
English
het article
English
lukken verb
sneeuwen verb
English
waaien verb
spijten verb
regenen verb
English
motregenen verb
hagelen verb
English
vriezen verb
English
ladderen verb
English
dunken verb
kleinste pronoun
English
detail noun
English
hét article
English

Context sentences for "tot in het kleinste detail" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHun levens werden heel akelig tot in het kleinste detail geregeld.
Their lives were malignly regulated down to the smallest detail.
DutchDe demografische structuren veranderen volgens regels die wij tot in het kleinste detail kunnen kennen en beïnvloeden.
Demographic structures alter according to rules which we can minimally know and minimally influence.
DutchDe richtlijn waar hij het over heeft, is zoals bekend zeer ingewikkeld, maar hij heeft haar duidelijk tot in het kleinste detail onder de knie gekregen.
He is dealing with an extremely complicated directive, but he has clearly mastered it down to the smallest detail.
DutchHet pakket is uiteraard een compromis, waardoor niet alle partijen tot in het kleinste detail hebben bekomen wat ze wilden.
The package is of course a compromise and it was therefore only to be expected that not everyone would achieve what they wanted in every detail.
DutchAls vertegenwoordiger van de burgers in Europa is het de taak van het Parlement om tot in het kleinste detail toe te zien op de handhaving van deze verordening.
As the representative of the European public, Parliament has a duty to ensure that this regulation is strictly adhered to.