"tot in het oneindige" English translation

NL

"tot in het oneindige" in English

NL tot in het oneindige
volume_up
{adverb}

tot in het oneindige (also: voor altijd, in oneindigheid)
tot in het oneindige
Het politieke karakter van de kwijtingsprocedure waarop ik zojuist heb gewezen, houdt niet in dat de Commissie niet-nageleefde toezeggingen tot in het oneindige op een grote hoop kan gooien.
The political nature of the discharge procedure, which I have just mentioned, does not mean that the Commission can simply collect broken promises and let them mount up endlessly.

Similar translations for "tot in het oneindige" in English

tot preposition
in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
het pronoun
English
het article
English
spijten verb
regenen verb
English
motregenen verb
hagelen verb
English
vriezen verb
English
lukken verb
sneeuwen verb
English
waaien verb
ladderen verb
English
dunken verb
hét article
English

Context sentences for "tot in het oneindige" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchVele van deze banen hebben een geringe waarde en kunnen niet tot in het oneindige vermenigvuldigd worden.
Many such jobs are of low value and cannot be multiplied indefinitely.
DutchHet is een oneindig getal -- letterlijk tot in het oneindige.
It's an infinite number -- literally goes on forever.
DutchDoor deze tot in het oneindige te verschuiven, lopen we het risico Europa tot niet meer dan een uitgestrekte vrijhandelszone te maken.
Pushing back their limits indefinitely risks turning Europe into nothing more than a vast free-trade area.
DutchHet gevolg hiervan voor de Oost-Europese landen is dat hun toetreding tot de Unie tot in het oneindige wordt uitgesteld.
When applied to the countries of Eastern Europe, this boils down to postponing indefinitely their membership of the club.
DutchAls de schuld echter niet drastisch wordt verminderd, zullen deze landen gedwongen zijn tot in het oneindige te blijven afbetalen.
If the size of the debt is not radically reduced, these countries will be condemned to repaying it forever and ever.
DutchMen kan evenwel niet tot in het oneindige grote genereuze principes aannemen en het daarbij laten, zoals zo vaak gebeurt.
However, we cannot adopt high principles of a generous nature indefinitely and, as has often been the case, leave it at that.
DutchWe moeten ze echter niet tot in het oneindige vermenigvuldigen, maar ze alleen gebruiken voor zeer complexe, technische taken die een zekere autonomie hebben.
We should turn to them only when there are highly complex technical roles and they have an autonomy of their own.
DutchDe Europese landen moeten zich vermannen en constateren dat een onrendabele industrie niet tot in het oneindige onderhouden kan worden.
The countries of Europe have to get their act together in their affirmation of the fact that we cannot go on supporting a lame duck forever.
DutchDe totstandbrenging van een interne markt is op zich niet bepalend voor de Europese Unie, maar kan toch niet tot in het oneindige worden uitgesteld.
The completion of the internal market cannot be restricted to the European Union alone, which is why it cannot be put off indefinitely.
DutchHet is natuurlijk duidelijk dat, als de logica van de laagste kosten de overhand moet hebben, de sluiting van Tsjernobyl tot in het oneindige zou worden uitgesteld.
It is clear that, if the logic of the least cost were to carry the day, the closure of Chernobyl would be indefinitely postponed.
DutchIn het licht van de net beschreven situatie, die zich morgen en overmorgen en tot in het oneindige zal blijven herhalen, verzoek ik de Commissie om een concreet antwoord.
Given the situation I have described, which will no doubt be repeated tomorrow and the next day, I would like a concrete reply from the Commission.
DutchHet enige dat echt open is, wijdopen zelfs, is de mogelijkheid om de invloed van Brussel tot in het oneindige uit te breiden, zonder dat men de verdragen hoeft te herzien.
The only thing that is truly open, wide open, is the possibility of extending the powers of Brussels to infinity, without ever referring back to square one and the Treaties.
DutchIk moet zeggen - - en ik hoop dat ik nu niet al te veel klink als de leider van een groep padvinders - - dat het democratische proces in Iran niet tot in het oneindige geblokkeerd kan worden.
I have to say – and I hope this does not sound too much like the leader of a Boy Scout troop – that you cannot halt the democratic process in Iran indefinitely.