"uitgangspunt" English translation

NL

"uitgangspunt" in English

NL

uitgangspunt {de}

volume_up
1. politics
uitgangspunt (also: doctrine, rechtsbeginsel)
Het uitgangspunt van de partij en dat van haar leider Ehud Olmert zijn niet gericht op onderhandelingen, maar slechts op terugtrekking uit de bezette gebieden.
The party’ s doctrine and that of its leader Ehud Olmert are not focussed on negotiation, but only on withdrawal from the occupied territories.

Context sentences for "uitgangspunt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet vierde uitgangspunt is dat er niet wordt gesproken over de overheidsdiensten.
Fourth principle: kingly services are excluded from the scope of the discussion.
DutchHet uitgangspunt moet zijn dat mensen het recht hebben vrij te reizen in de EU.
The basic rule must be that people have the right to travel freely into the EU.
DutchWij steunen het humanistisch uitgangspunt dat aan de basis ligt van het verslag.
We are in favour of the humanitarian angle from which the report has been drawn up.
DutchDaarbij is wel het uitgangspunt dat dit primair een taak voor de lidstaten is.
The basic assumption here is that this is mainly a task for the Member States.
DutchDe bosbouwstrategie introduceert een sterker milieu-uitgangspunt in de bosbouw.
The forestry strategy will introduce a stronger environmental element into forestry.
DutchHet gebruik van flexibiliteitsinstrumenten mag niet het uitgangspunt vormen.
It should not be assumed from the outset that we must use flexibility instruments.
DutchEen verdubbeling klinkt heel goed, maar ons uitgangspunt is buitengewoon laag.
A doubling sounds very good, but we are starting from an extremely low base.
DutchUitgangspunt is en blijft het handhaven van de afgesproken toetredingsdatum.
What is, and will remain, important is that the agreed accession date is respected.
DutchHet centrale uitgangspunt van deze regels moet zijn dat grote openheid vereist is.
Such rules must be based essentially on an insistence on full transparency.
DutchTerecht kiest de rapporteur voor het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt.
The rapporteur is right in starting from the assumption that the polluter must pay.
DutchEen restrictief uitgangspunt moet altijd gepaard gaan met een sterk sociaal engagement.
A repressive approach should always be accompanied by a strong social commitment.
DutchHet Europees Parlement kan dit uitgangspunt echter om diverse redenen niet aanvaarden.
But the European Parliament cannot accept this approach, for various reasons.
DutchAls wij dat als uitgangspunt nemen, kunnen wij de overeenkomst nader gaan uitwerken.
That is what we should be aiming to do; we can then carry on working on an agreement.
DutchIk vind het hier gekozen uitgangspunt, dat op het product gericht is, in principe zinvol.
I consider the product-related approach selected here to be basically sensible.
DutchHet uitgangspunt zijn de associatieovereenkomsten, die hun nut ruimschoots bewezen hebben.
In addition, the Association Agreements have proved to be effective instruments.
DutchOok het uitgangspunt van het protocol over de instellingen is daardoor achterhaald.
This new thinking has now broken with the thinking of the Protocol on the institutions.
DutchHet uitgangspunt van de producentenverantwoordelijkheid is van essentieel belang.
The principle underlying producer responsibility is of key importance.
DutchDit uitgangspunt geeft aan dat wij ons met dezelfde kwesties bezighouden.
It is clear from this starting premise that the same questions preoccupy us.
DutchDit is een nobel streven en als liberaal steun ik dat uitgangspunt van harte.
This is a noble-minded enterprise, to which I, as a Liberal, give my unqualified support.
DutchUitgangspunt bij het opstellen van de maatregelen zijn de ECAC-aanbevelingen.
The measures to be drafted should be based on the ECAC recommendations.