"uitmuntend" English translation

NL

"uitmuntend" in English

NL uitmuntend
volume_up
{adjective}

Mevrouw Buitenweg heeft de kwestie in haar richtsnoeren uitmuntend ter hand genomen.
Mrs Buitenweg's guidelines are excellent in the way they address the issue.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Rühle heeft ons een uitmuntend verslag voorgelegd.
Mr President, Mrs Rühle has produced an excellent report on this subject.
Mevrouw Jeggle is een tactvol, bekwaam en uitmuntend lid van het Europees Parlement.
Mrs Jeggle is a sensitive, capable and excellent Member of the European Parliament.
uitmuntend (also: knap, net, gevoelig, iel)
volume_up
fine {adj.}
uitmuntend (also: groot, fantastisch, tof, geweldig)
volume_up
great {adj.}
Dat varieert van een zuinig dankjewel voor heel hard zwoegen tot felicitaties voor de opstelling van een uitmuntend verslag.
This ranges from a rather guarded expression of thanks for a great deal of hard work, to the offer of congratulations on the production of an excellent report.
volume_up
mint {adj.}
uitmuntend (also: buitengewoon, buitensporig)

Context sentences for "uitmuntend" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMevrouw Smet heeft een uitmuntend werk geleverd dat natuurlijk onze steun heeft.
What we are in fact dealing with here is the breaking of a political taboo.
DutchZoals u ongetwijfeld weet, heeft Europol in deze weken waarlijk uitmuntend werk verricht.
As you will know, Europol has in recent weeks carried out some outstanding work.
DutchDe Eurofighter Typhoon is een uitmuntend vliegtuig.
The Eurofighter Typhoon is a superb aircraft.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, ik zou graag allereerst willen zeggen dat Reimer Böge met dit verslag uitmuntend werk heeft verricht.
Mr President, may I begin by saying that Reimer Böge has done a really good job with this report.
DutchIk kom uit een gebied in Noord-Ierland waar een uitmuntend systeem voor identificatie en traceerbaarheid wordt gehanteerd.
I come from an area in Northern Ireland that has a standard of identification and traceability which is as good as any ever will be.
DutchHij heeft uitmuntend werk verricht en ik wil hierbij officieel mijn dank uitspreken voor zijn werk met betrekking tot de begroting voor 2002.
He has done a sterling job and I want to put on record my thanks for the work that he has done on the 2002 Budget.
DutchZijn verslag is uitmuntend.
DutchIk dank ook de heer Landaburu en het hele directoraat-generaal uitbreiding, die door hun toewijding uitmuntend werk hebben verricht.
I would also like to thank Mr Eneko Landaburu and all of the Directorate-General for Enlargement for their dedication and first-rate work.
DutchHet verslag over de diensten van algemeen belang is volgens mij een goed verslag en ik geloof dat de heer Rapkay en zijn collega's uitmuntend werk hebben verricht.
I consider the report on services of general interest to be a good report, and believe that Mr Rapkay and his colleagues have done outstanding work.
DutchIk ben er trots op dat deze commissie erin is geslaagd om in minder dan een jaar tijd een uitmuntend verslag op te stellen dat als het resultaat van ware deskundigen te boek zal blijven staan.
I am proud that this Committee, in one year, drafted this magnificent report, which will stand as the product of a committee of real experts.