"uitzonderlijke" English translation

NL

"uitzonderlijke" in English

EN

NL uitzonderlijke
volume_up
{adjective}

uitzonderlijke (also: resterend, onregelmatig, vreemd, gek)
volume_up
odd {adj.}

Context sentences for "uitzonderlijke" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dutch(Applaus) Ik wil nog een paar andere uitzonderlijke mensen op deze foto aanwijzen.
(Applause) I want to point out a few other exceptional people in this picture.
DutchMaar dit, zoals anderen al opmerkten, kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden.
But as everyone else has said, it has to be in exceptional circumstances.
DutchIk wil benadrukken dat het hier om daadwerkelijk uitzonderlijke redenen moet gaan.
But I do want to emphasise that these really must be exceptional reasons.
DutchAl deze aspecten vergen uitzonderlijke aandacht en extreme voorzichtigheid.
All these must be addressed with the greatest attention and utmost caution.
DutchU heeft ook verwezen naar het uitzonderlijke karakter van de financiële bijstand.
One point which you have raised is the reference to its exceptional assistance character.
DutchIn uitzonderlijke gevallen kunnen de fracties dan ook van deze praktijk afwijken.
The Groups can choose not to observe this convention if they see fit in exceptional cases.
DutchU leek te zeggen dat dat alleen onder zeer uitzonderlijke omstandigheden zou gebeuren.
You seemed to say that it would only be in very exceptional circumstances.
DutchDames en heren, Europa heeft recentelijk uitzonderlijke successen geboekt.
Ladies and gentlemen, in recent times Europe has achieved some extraordinary successes.
DutchDie uitzonderlijke omstandigheden worden volledig toegelicht in het besluit van de Raad.
These exceptional circumstances are fully detailed in the Council decision.
DutchOm functionele en hoogst uitzonderlijke redenen houden we deze vergadering dus in Brussel.
Thus, for functional reasons of an extraordinary nature, it is being held in Brussels.
DutchMijnheer de Voorzitter, een ramp van deze omvang vergt uitzonderlijke maatregelen.
Mr President, a disaster on this scale calls for reactions going far beyond those of the past.
DutchIn het Verenigd Koninkrijk is evenwel sprake van een uitzonderlijke situatie.
However, in the United Kingdom there is a special case to be made.
DutchEn toen kreeg je deze uitzonderlijke barokke versieringen, overal.
And then you get these extraordinary baroque decorations all over the place.
DutchEr zijn uitzonderlijke vorderingen geboekt op de weg naar toetreding.
We have already seen extraordinary progress along the road to accession.
DutchWat was de aanleiding voor deze uitzonderlijke groei in grensoverschrijdende misdaad?
So what triggered this extraordinary growth in cross-border crime?
DutchDit jaar hebben we door twee uitzonderlijke omstandigheden een lastige onderhandelingspositie.
Our negotiating position is very hard this year due to two exceptional circumstances.
DutchToch zou ik nog even iets over dit programma en zijn uitzonderlijke betekenis willen zeggen.
Nevertheless, let me say a few words on the programme and its extraordinary importance.
DutchOp 31 december aanstaande loopt de uitzonderlijke ecopuntenovereenkomst af.
On 31 December next, the exceptional ecopoints agreement expires.
DutchWe weten uit de neurowetenschap dat medeleven een paar werkelijk uitzonderlijke kwaliteiten heeft.
Now we know from neuroscience that compassion has some very extraordinary qualities.
DutchDagelijks sterven 30 000 kinderen als gevolg van uitzonderlijke armoede.
Thirty thousand children a day die as a result of extreme poverty.