"veel plezier" English translation

NL

"veel plezier" in English

NL veel plezier
volume_up
[example]

veel plezier
Have fun shopping for the baby.
Have fun in Puerto Rico, man.
All I can say is 'Have fun! '

Similar translations for "veel plezier" in English

veel- adjective
English
veel adverb
veel preposition
English
veel numeral
English
veel pronoun
English
veel noun
English
velen verb
plezier noun

Context sentences for "veel plezier" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWe hebben nooit samen een artikel gepubliceerd, maar we hadden wel veel plezier.
We never published a paper together, but we did have a lot of fun.
DutchWe maken veel plezier en ik denk dat de mensen die er werken het leuk vinden.
We have a lot of fun and I think the people who work for it enjoy it.
DutchWe hebben een hogesnelheidscamera waar we veel plezier mee hadden bij het maken van het boek.
We have a very high-speed camera, which we had lots of fun with on the book.
DutchMensen hebben er enorm veel plezier bij, verbinden met andere mensen terwijl ze het doen.
People have a huge amount of fun doing this, reconnecting with other people as they do it.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik heb met veel plezier naar u201Ccommissarisu201D Karas geluisterd!
Mr President, it has been a delight to listen to ‘ Commissioner’ Karas!
Dutch-- Het doet me veel plezier dat ik mijn fractiegenoot met dit verslag mag feliciteren.
I am delighted to congratulate my group colleague on this report.
DutchIk moet eerlijk zeggen dat ik veel plezier beleef aan het leren van de Franse taal!
I have to say that I am honestly enjoying learning French
DutchEr staat een enorme sofa, kunnen heel wat mensen op, en we hadden er gewoon veel plezier mee.
It's got a huge couch, fits quite a few people, and basically we'd had a great time with this.
DutchDe man die ik ondervroeg die ze bezit zei wel dat hij er veel plezier van heeft, dus...
The guy who I interviewed who owns them did say that he's gotten a lot of pleasure out of them, so ...
DutchHet heeft een gunstig onthaal gevonden en dat doet mij veel plezier.
It has been very well received and I am very pleased with that.
DutchIedereen heeft tevens veel plezier gehad en daar is niets mis mee!
A good time was had by all as well and there is no harm in that!
DutchDat is echt het geheim van ons succes: we hebben veel plezier.
That's really the secret of our success, we're having too much fun.
DutchDe inwoners van Oostende zullen met veel plezier horen als dit onderdeel wordt goedgekeurd.
The people of Ostend will welcome approval of this section.
DutchDit is volkomen onaanvaardbaar en ik zal u met veel plezier de resultaten van het onderzoek meedelen.
This is utterly unacceptable and I shall, of course, let you know the results of the enquiry.
DutchMijnheer de Voorzitter, het doet mij bijzonder veel plezier dat ik in dit Parlement altijd weer iets kan leren.
Mr President, what I enjoy most about this House is that I am always learning new things.
DutchHet doek waarop ik werk is beschilderd door deze auteurs, die door veel mensen met plezier gelezen worden.
The canvas upon which I work has been painted by these authors who are enjoyed by many people.
DutchEn daarna had ik veel plezier met het bouwen van vliegtuigen die mensen in hun garages konden bouwen.
And then I went in and I had a lot of fun building airplanes that people could build in their garages.
DutchIk heb er veel van geleerd en het heeft mij veel plezier gedaan.
I learned a lot and enjoyed myself greatly.
DutchMaar als hij niet won, als hij verloor, lachte hij en leek hij net zo veel plezier te hebben als had hij gewonnen.
But when he didn't win, when he lost, he would laugh and seem to have just as much fun as if he had won.
DutchIk heb dat altijd met heel erg veel plezier gedaan.
I always did this with a great deal of pleasure.