NL verlaten
volume_up
{adjective}

verlaten (also: gemeen, brutaal, schaamteloos, immoreel)
Ik denk aan alle verlaten kinderen die fundamentele veiligheid missen.
I am referring to all abandoned children who lack basic security.
En dat principe is nu verlaten, ook door de Commissie.
And that principle has now been abandoned, by the Commission as well.
De minst productieve gebieden zullen het eerst worden verlaten.
The least productive regions will be abandoned first.
verlaten (also: alleen, louter, enig)
volume_up
alone {adj.}
Dat is soleren, en mevrouw Pack, ik ben er zeer bedroefd over dat u de weg van samenwerking, die wij graag willen gaan, hiermee verlaat.
This is simply going it alone and, Mrs Pack, I am very sorry that you have decided to depart from the route of cooperation which we were only too happy to travel.
verlaten (also: akelige, onaangenaam, donker, naar)
volume_up
dreary {adj.}
verlaten (also: luchtig, dun, schraal, somber)
volume_up
gaunt {adj.}
verlaten (also: eenzaam)
verlaten (also: alleen, louter, enig, bloot)
volume_up
sole {adj.}
verlaten (also: alleen, louter, enig, bloot)
verlaten (also: vervallen, verwaarloosd, onbeheerd)
We kochten een verlaten hotel nabij Kaapstad.
So we bought a derelict hotel near Cape Town.

Context sentences for "verlaten" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDuizenden mensen hebben hun huizen moeten verlaten en hebben vaak alles verloren.
Thousands of people have been evacuated, often having lost everything.
DutchAls we snel terugkomen, dan zien we de radiosfeer die we in het begin hebben verlaten.
If we were outside this, it would almost be meaningless, in the sense as before time.
DutchIn de praktijk wordt vaak het quorum aangevraagd en wordt daarna de vergaderzaal verlaten.
The practice often consists of asking for the quorum and then leaving the chamber.
DutchDe KGB verlaten is al net zo min mogelijk als La Cosa Nostra verlaten.
It is not possible to resign from the KGB any more than it is from La Cosa Nostra.
DutchStel je voor dat we ons niet moesten verlaten op kunstlicht om ons 's nachts te verplaatsen.
Imagine if we didn't have to rely on artificial lighting to get around at night.
DutchHet vliegtuig werd door politie omsingeld en hem werd verboden het vliegtuig te verlaten.
The plane was surrounded by police guards and he was told not to step off the plane.
DutchIk vrees dat u zich te veel verlaten hebt op de prognoses van de lidstaten.
I fear that you have placed too much trust in Member States ' forecasts.
DutchBovendien verbiedt het leger dat westelijke Indianen hun reservaten verlaten.
In addition, the military issued orders forbidding western Indians from leaving reservations.
DutchMet miljoenen tegelijkertijd verlaten de Algerijnen de ellende waarin hun land ten onder gaat.
By the million, Algerians are leaving the poverty which engulfs their country.
DutchDuty free blijft gewoon bestaan voor reizigers die de Europese Unie verlaten.
Duty-free will still exist for all those travellers outwith the EU.
DutchZij verlaten het land en daarmee gaat een stuk toekomst van dit land verloren.
They are leaving their country, and as they do so a part of the future of this country is lost.
DutchZo niet, dan dreigt het gevaar dat de boomgaarden worden verlaten en woestijnvorming toeslaat.
Otherwise we should be running the risk of abandonment and desertification.
DutchHonderdduizenden jongeren - de intelligentsia - verlaten het land.
Hundreds of thousands of young people - the intelligentsia - are leaving the country.
DutchEn daarmee zal ik het toneel verlaten. ~~~ Dus heel hartelijk dank.
And with that, I think I should give up the stage, so, thank you so much.
DutchTe veel jonge ambtenaren verlaten hun baan al na een paar jaar.
Too many young, new officials are leaving their jobs after just a few years.
DutchEr zijn altijd genoeg collega's die bij een beetje zeegang het schip verlaten.
I would at this point also like to thank those colleagues who stayed on board in difficult moments.
DutchDe demografische tijdbom tikt maar door, nu steeds meer mensen het arbeidsproces te vroeg verlaten.
The demographic time-bomb is ticking, as more people become unproductive too soon.
DutchIn mijn land Finland heeft 15 procent van de tienerjongens de school voortijdig verlaten.
In my own country, 15 % of teenage boys have dropped out of school.
DutchDit is aangewezen om de dodelijke arbeidsvernietigende belasting op arbeid te verlaten.
This is desirable in order to eliminate labour taxes which are having such a lethal effect on jobs.
DutchU heeft het concreet gehad over de jongeren die de school zonder diploma verlaten.
You specifically raised the issue of school drop-outs.