"versie" English translation

NL

"versie" in English

EN

NL versie
volume_up
{de}

versie (also: uitvoering, variant)
We ontwikkelden een pc-versie van dit product en een Macintosh-versie.
We developed a PC version of this product as well as the Macintosh version.
De Portugese versie heeft het over het BNP terwijl de Engelse versie de term BBP vermeldt.
The Portuguese version talks of the GNP whereas the English version talks about the GDP.
De Duitse versie en de Zweedse versie bevatten 22 paragrafen.
The German version and the Swedish version contain 22 paragraphs.

Context sentences for "versie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDerhalve verzoek ik dat er over paragraaf 5 in de beschikbare versie wordt gestemd.
I would therefore ask for the vote to be taken again on the existing wording.
DutchIk vind artikel 4 in dit voorstel beter geformuleerd dan in de eerdere versie.
I think article 4 is technically better in this proposal than last time.
DutchJe kan dit zien als misschien wel de oudste versie van het Rad van Fortuin.
You may regard this as perhaps the most ancient game of Wheel of Fortune.
DutchIn het origineel is het helemaal duidelijk, echter niet in de Duitse versie.
The meaning is quite clear in the original, but not in the German text.
DutchWij hebben de nieuwe versie van het LEONARDO II-programma reeds in eerste lezing goedgekeurd.
Even at first reading of this report, we voted for the new Leonardo II programme.
DutchDaarom zal de oorspronkelijke versie van het amendement in stemming worden gebracht.
The amendment will therefore be put to the vote in its original form.
DutchHet was geen gemakkelijke opgave, omdat de Raad voortdurend met een aangepaste versie kwam.
It was not an easy task, because the Council continuously submitted updated versions.
DutchDegenen die naar rechts zijn afgedraaid, vind je nu terug in een Japanse versie.
You know, the ones that turned to the right, there are some of those in the Japanese translation.
DutchIn de Duitse versie staat dat de eigen bevoegdheden van de Europese Unie beperkt moeten blijven.
In German, it says here that the Union's own competences must remain limited.
DutchWaarom is de eerste versie van uw reactie op de verkiezingen afgezwakt?
Why was the initial draft of your reaction to the election toned down?
DutchWe waren eveneens voor de allereerste versie van commisaris Bolkestein.
We welcomed the even earlier draft tabled by Commissioner Bolkenstein.
DutchEen nieuwe versie van het Oosters Schisma is wel het laatste wat we willen.
The last thing we want to see is a new rift between East and West.
DutchEen gebruiksmodel is een minder ontwikkelde versie van een octrooi.
This is a less-developed right than that which would qualify for a patent.
DutchEr is dus een corrigendum nodig voor de Griekse versie van de paragrafen 17 en 31.
Consequently paragraph 17 and paragraph 31 require a corrigendum as regards the Greek translation.
DutchZijn verslag vormt een goede basis voor een toekomstige, kritischere versie.
It gives a good basis for a more critical report in the future.
DutchEr zijn in deze nieuwe richtlijn veel verbeteringen aangebracht ten opzichte van de vorige versie.
There is much to be welcomed in the new directive when compared to its predecessor.
DutchMijnheer de Voorzitter, in amendement 22 staat in de Duitse versie een vertaalfout.
Mr President, there is a translation error in Amendment No 22.
DutchDaarom is mijn fractie het eens met het gemeenschappelijk standpunt in de huidige versie.
For this reason, my group and I are able to vote for the common position in its current form.
DutchMomenteel wordt gewerkt aan een nieuwe versie van het Statuut van de leden van het Europees Parlement.
A fresh attempt is currently being made to reach agreement on a Statute for MEPs.
DutchU zei dat de tekst op één lijn gebracht zou worden, maar ik weet niet met welke versie.
You said the text would be aligned but I am not sure with what.