"verstand" English translation

NL

"verstand" in English

NL verstand
volume_up
{de}

verstand (also: geest, intellect)
Als zulke problemen militair moeten worden aangepakt, betekent dat de capitulatie van de politiek en het gezonde verstand.
It marks the capitulation of politics and of the intellect, when such problems are met with a military response.
Maar ik weet dat toen we naar het debat keken, emoties er op dat moment voor zorgden dat mensen niet zagen wat het verstand en de mogelijkheden van deze man zijn.
But I know when we watched the debate at that time, there were emotions that blocked people's ability to get this man's intellect and capacity.

Context sentences for "verstand" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchNu, ik geef les in wiskunde en ik dacht dat ik daar wel wat verstand van had.
I teach mathematics and I did think that I knew something about these matters.
DutchWe benaderen de dingen met ons gezonde verstand, maar willen dat wel als team doen.
We are sensible in the way we handle things, but we want to do it as a team.
DutchEuropa spreekt bij velen nog wel tot het verstand maar niet meer tot het hart.
Europe may speak to the minds of many; it no longer speaks to their hearts.
DutchWij moeten niet alleen geven met het hart, zoals iemand zei, maar ook met het verstand.
Not only should we give with a heart, as somebody said, but also with our brains.
DutchHoe wij deze illegale bombardementen kunnen laten voortduren gaat mijn verstand te boven.
How we can allow illegal bombing like this to continue is just beyond credibility.
DutchEen beroep op het gezonde verstand van de tegenstanders, is waarschijnlijk onvoldoende.
But just to appeal to one's adversary to be reasonable really is not enough.
DutchDe Cyprioten kiezen echter niet alleen met het verstand, zij kiezen ook met hun hart.
Yet Cypriots choose not only with their minds, but also with their hearts.
DutchDit is een uitnodiging tot misbruik waar ik met mijn verstand niet bij kan.
I totally fail to understand why the door is being deliberately thrown wide open to abuse.
DutchDat zou geen revolutionaire daad zijn, maar gewoon een kwestie van gezond verstand.
That would be a not very revolutionary but a sensible thing to do.
DutchDat Europa zal niet alleen het verstand, maar ook het hart van de mensen weten te winnen.
It is a Europe that is able to win not just the minds but also the hearts of the people.
DutchWij moeten ons aan de richtlijnen houden, maar het is niet verboden ons verstand te gebruiken.
Directives must be complied with, but it is not forbidden to use our brains.
DutchDe politiek moet in zo'n situatie kalm en met gezond verstand reageren.
In this situation, we politicians must respond calmly and perceptively.
DutchMaar dat kunnen we de commissaris nog steeds maar moeilijk aan zijn verstand brengen.
But we still have this great difficulty in getting that between the ears of the Commissioner.
DutchGeachte dames en heren, wij mogen daarbij het gezonde verstand niet uit het oog verliezen.
Ladies and gentlemen, we must also, however, keep reminding ourselves of the logic involved.
DutchNu zijn hier drie resultaten uit gekomen, die tegen het gezond verstand in lijken te gaan.
Well, in fact, there are three somewhat counter-intuitive findings that come out of all this.
DutchIn godsnaam waar is het politiek verstand in de Begrotingscommissie.
Where on earth is political awareness in the Committee on Budgets?
DutchWaarom gaat u in tegen het gezonde verstand, tegen de democratie en tegen de belangen van de werknemers?
So why are you flying in the face of logic, democracy and the workers ' interests?
DutchDat is een maatregel die van gezond verstand getuigt en waarop alle bedrijfsleiders aandringen.
This is a commonsense measure attractive to all heads of businesses.
DutchDus zeg ik altijd tegen mijn studenten: "Werk met verstand voordat je hard gaat werken."
So, I always tell my students, "Work smart, then work hard."
DutchWe moeten alle soorten kunnen beschermen, maar dat ook met gezond verstand doen.
We must protect all species, but do it discerningly.